Zdrowie,jego ocena i ochrona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdrowie,jego ocena i ochrona - strona 1 Zdrowie,jego ocena i ochrona - strona 2

Fragment notatki:


Biomedyczne podstawy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Zdrowie oraz jego ocena i ochrona Zdrowie -stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia, przy całkowitym braku choroby i kalectwa. choroba - dynamiczna reakcja ustroju na czynniki chorobotwórcze prowadząca do zaburzeń narządów i tkanek a następnie do zaburzeń czynnościowych i zmian organicznych w narządach i całym ustroju. definicja WHO - Zdrowie jest nie tylko brakiem choroby lub niedomagania, ale także stanem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego lub społecznego. Zdrowotność - ogólny stan zdrowotny społeczeństwa lub jego poszczególnych grup ustalony na podstawie różnych statystycznych wskaźników. Czynniki decydujące o zdrowiu genetyczne-sposób oddziaływania genotypu
środowiskowe-oddziaływanie środowiska poza ustrojowego
tryb życia-praca, nauka, wypoczynek, sposób żywienia
kultura zdrowotna- poziom wiedzy o zdrowiu i jej wykorzystywanie
Ochrona zdrowia rozwija nie zdolności przystosowawczych ustroju (organizmu człowieka) do zmieniających się warunków środowiskowych ale również działanie na rzecz eliminacji bądź ograniczenia czynników szkodliwych dla organizmu.
medycyna lecznicza: leczenie chorób, łagodzenie dolegliwości
medycyna zapobiegawcza- niedopuszczenie do powstawania, nasilenia, nawrotu, rozpowszechniania się, przenoszenia choroby
medycyna pozytywna- medycyna zdrowego człowieka, wzmacnianie sił fizycznych i psychicznych człowieka, nie jest to tylko bezpośrednie zapobieganie ale wzmacnianie stanu zdrowia Kompensacja- zgodnie z określeniem Demela, kompensacja stanowi zorganizowany system bodźców dopełniających albo antybodźców mających zrównoważyć ślepe działanie hiper adaptacji. Polega wiec na regulowaniu strumieniem bodźców, wyrównywaniu ich bilansu przez wyrównywanie podniet, który skupi trym życia. Kompensacja- zatem obejmuje zakres działań profilaktycznych uprzedzających odchylenie od normy. Korekcja - przeciwdziałanie odchyleniom już zaistniałym, zbliżone wiec bardziej do terapi.
do 60 stopni w wypadku skolijozy Gimanstyka: ogólnokształcącą-jednostka zdrowa
kompensacja-pogranicze zdrowia i choroby
korekcja- już bliżej choroby np skolijozy I-go stopnia
lecznicza- jednostka chora-odchylenia znacznego stopnia
Czas trwania zajęć z korektywy i kompensacji:
przedszkole-30 min
szkoła podstawowa-45 min
Kompensacja 15 osób max
korekcja 10 osób max
Powyżej 9 roku życia rozgraniczamy grupy na dziewczynki i chłopców
Jeżeli mamy dziecko ze sprzężona niepełnosprawnością możemy zmiejszyć grupe o połowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz