Zawodoznawstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawodoznawstwo - strona 1

Fragment notatki:

Zawód można postrzegać również jako, kategorię psychologiczną, socjologiczną, filozoficzną, ekonomiczną, dydaktyczną i pedagogiczną.
W kategorii psychologicznej zawód to:
Katalog czynności zawodowych
Zestaw wymagań psychofizycznych
Lista uwarunkowań osobowościowych
Definicja psychologiczna:
Zawód to SYSTEM CZYNNOŚCI wykorzystujący skłonności i zdolności pracownika.
Wg. tej definicji czynności zawodowe wpływają na :
Kształtowanie się osobowości
Postępowanie wobec ludzi i otoczenia
Rozwój procesów poznawczych
Przebieg życia emocjonalnego
Rodzaj kolejnych faz rozwojowych jednostki
Definicja socjologiczna:
Akcentuje: Współdziałanie w pracy człowieka z człowiekiem, człowieka z techniką i człowieka z danymi
Tradycję i kulturę osobową
Wartość zawodu (ekonomiczną, społeczną i psychologiczną)
Tendencje przemian w zawodach
Wg. tej definicji zawód wynika z podziału pracy.
Z kolei podział pracowników na różne grupy i kategorie:
Stanowi podstawę do wejścia „w świat pracy” jak i w rozliczne grupy społeczne związane z podziałem zawodowym (przynosi więc pracownikowi bogate styczności społeczne)
Wprowadza w zwyczaje i normy postępowania właściwe dla odpowiednich grup zawodowych
Jest jedną z głównych przyczyn stratyfikacji społecznej
Jest źródłem obyczaju zawodowego, nazewnictwa, godności zawodowej i statusu społecznego pracownika.
Definicja ekonomiczna:
Zawód to wydzielony przez podział pracy układ czynności wykonywany przez dłuższy czas i zapewniający środki utrzymania oraz otwierający przed pracownikiem drogę do awansu, a także uzyskiwania przez niego coraz bardziej odpowiedzialnych stanowisk, głównie w ramach zawodu.
Definicja pedagogiczna:
Zawód jest wydzielonym w procesie pracy systemem czynności wymagających od pracownika kwalifikacji, zdobywanych w kształceniu (w systemie szkolnym lub poza szkolnym) wywołującym rozwój osobowości zawodowej i potrzebę nieustannego dokształcanie i doskonalenia. Zawód stanowi jedno z najważniejszych pól działania jednostki. Współczesne ujęcie zawodu i specjalności w kontekście zawodoznawstwa. W większości przypadków definicje zawodu nie są definicjami klasycznymi, lecz definicjami analitycznymi, które ukazują elementy składające się na pojęcie zawodu. Przykładem takiej definicji jest definicja Jana Szczepańskiego, która ukazuje podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w definicji zawodu, a należą do niej: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz