Zatrudnienie młodocianych - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatrudnienie młodocianych - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zatrudnienie młodocianych: Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat życia. Młodociani mogą być zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego albo przy wykonywaniu lekkich prac. Zatrudnienie odbywa się po spełnieniu 4 warunków: *ukończenie 16 lat *ukończenie gimnazjum *w celu przygotowania zawodowego *przy pracach niezagrażających zdrowiu. Są wyjątki poza ostatnim warunkiem. a) Można zatrudnić osobę nie mającą ukończonych 16 lat jeżeli ukończyła gimnazjum. Wyjątkowo można zatrudnić młodocianych jeśli nie ukończyli gimnazjum. Zasadą jest że młodocianych zatrudnia się w celu przygotowania zawodowego. Wyjątkiem jest zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac. Pracodawca winien posiadać taki wykaz uzgodniony z lekarzem medycyny pracy i zatwierdzony przez inspektora pracy. Zatrudnienie dzieci np. w dziedzinie kultury, sportu za zgodą inspektora pracy.
b) Przygotowanie zawodowe : *oznacza naukę zawodu, *przyuczenie do określonej pracy, *rzemieślniczą naukę zawodu. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Forma pisemna umowy została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Nauka zawodu trwa 36 m-cy, po ukończeniu uzyskuje się tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy jest kilkumiesięczne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia o przyuczeniu do pracy. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie takiej umowy w K.P.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz