Zastosowania pomiarowe oscyloskopu: pomiary czasu, częstotliwości i fazy.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


AGH , Wydz. EAIiE ZAKŁAD METROLOGII Imię , nazwisko : Buka LABORATORIUM METROLOGII Semestr : letni. Rok akademicki : 2009 / 10 Rok studiów : I Grupa : 5 Kierunek : ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Zespół : Temat ćwiczenia : Zastosowania pomiarowe oscyloskopu: pomiary czasu, częstotliwości i fazy. Nr ćwiczenia : 4
Data wykonania ćwiczenia : 12.04.10
Data zaliczenia sprawozdania : 1.Podłączanie watomierza, poprawny pomiar prądu i napięcia.
Po złączeniu układu według poniższego schematu
dokonaliśmy pomiarów, a wyniki zostały zamieszczone w tabelce (przy czym obliczenia dotyczące trójkąta mocy - - znajdują się na dole tabelki)
Błędy są liczone zgodnie z instrukcją, czyli:
Parametr Zakres niepewności Napięcie AC
± (0,5% odczytu + 2 cyfry)
Prąd AC
± (0,7% odczytu + 5 cyfr + 1mA)
Moc czynna i pozorna
± (1,5% odczytu + 2 cyfry)
Moc bierna
± (2% odczytu + 2 cyfry)
PF
w zależności od przedziału ± (10%, 5% lub 2% odczytu + 2 cyfry)
Następnie zmieniliśmy polaryzacje prądową i otrzymaliśmy:
Kolejnym krokiem była zmiana polaryzacji napięciowej:
Podobnych pomiarów dokonaliśmy dla układu a):
2.Wyznaczanie mocy pobieranej w układzie w funkcji napięcia.
Prowadzący zlecił nam wybór metody poprawnego pomiaru prądu. Pomiary zostały wykonane za pomocą układu przedstawionego poniżej:
W tabelce poniżej zostały zamieszczone wartości odczytane z watomierza oraz wartości obliczone:
U, I to wskazania amperomierza i woltomierza, P to wartość mocy czynnej, Q wartość mocy biernej, S wartość mocy pozornej, to to wartość mocy czynnej z uwzględnieniem poprawki eliminującej błąd metody poprawnego pomiaru prądu, tak więc przy czym δU - 0,5% odczytu δI - 0,7% odczytu + 1mA δP = |δU | + |δI| δPobl- 1,5% odczytu


(…)

… jest spełniona bardzo poprawnie.
-Przy pomiarze układów R, L i RL lepiej wyszedł watomierz cyfrowy - względem analogowego. Błędy watomierza cyfrowego są rzędu 1,5%, natomiast analogowego około 2%.
Wykres zależności P(U) jest zgodny z oczekiwaniami: jest to funkcją kwadratową (w dalszych jej etapach zbliża się do funkcji liniowej - przyczyną może być wzrost oporu żarówki wraz ze wzrostem temperatury) (przebieg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz