Zadania metrologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania metrologia - strona 1 Zadania metrologia - strona 2 Zadania metrologia - strona 3

Fragment notatki:1. Do pomiaru wartości międzyszczytowej prądu okresowego użyto oscyloskopu. Przebieg prądu obserwowano jako spadek napięcia na oporniku o rezystancji przy kalibrowanym współczynniku odchylania pionowego ustawionym na . Obserwowany odcinek odpowiadający wartości szczytowej napięcia miał długość . Obliczyć oraz graniczny błąd względny pomiaru wiedząc, że błąd współczynnika odchylania , a błąd odczytu długości na ekranie .

4. Moc prądu stałego wydzieloną na oporniku o rezystancji Ω zmierzono za pomocą watomierza w układzie:


Oscyloskop
Do pomiaru wartości międzyszczytowej prądu okresowego użyto oscyloskopu. Przebieg prądu obserwowano jako spadek napięcia na oporniku o rezystancji przy kalibrowanym współczynniku odchylania pionowego ustawionym na . Obserwowany odcinek odpowiadający wartości szczytowej napięcia miał długość . Obliczyć oraz graniczny błąd względny pomiaru wiedząc, że błąd współczynnika odchylania , a błąd odczytu długości na ekranie .
Na ekranie oscyloskopu zaobserwowano sygnał piłokształtny. Jaka jest jego częstotliwości oraz amplituda jeżeli długość odcinka , a odcinka przy nastawionym kalibrowanym współczynniku odchylania pionowego i podstawie czasu ?
Do pomiaru częstotliwości przebiegu okresowego wykorzystano oscyloskop o kalibrowanym współczynniku czasu. Na ekranie oscyloskopu zaobserwowano przebieg, którego długość okresu wynosiła przy nastawionym współczynniku czasu . Obliczyć częstotliwość f badanego przebiegu oraz błąd względny procentowy pomiaru, jeżeli , a błąd odczytu .
Na ekranie oscyloskopu zaobserwowano sygnał prostokątny symetryczny. Obliczyć jego częstotliwość i amplitudę wiedząc, że długość odcinków , , a kalibrowany współczynnik odchylania pionowego ustawiony jest na , natomiast współczynnik czasu .
Do pomiaru wartości szczytowej napięcia okresowego użyto oscyloskopu. Obserwowany odcinek odpowiadający wartości międzyszczytowej napięcia miał długość przy kalibrowanym współczynniku odchylania pionowego ustawionym na . Obliczyć oraz błąd graniczny jego wyznaczania wiedząc, że błąd współczynnika odchylania , a błąd odczytu długości na ekranie .
Błędy pomiarów pośrednich
10 oporników 100 Ω wykonanych z tolerancją każdy połączono równolegle. Z jakim błędem granicznym i prawdopodobnym będzie określona rezystancja wypadkowa?
10 oporników 100 Ω wykonanych z tolerancją każdy połączono szeregowo. Z jakim błędem granicznym i prawdopodobnym będzie określona rezystancja wypadkowa?
Stosując metodę różniczkową oraz znając wartości A, B i C , a także błędy bezwzględne, , określić błąd bezwzględny graniczny i prawdopodobny wielkości Y związanej z wielkościami A, B, C funkcją: Prąd A określony z błędem płynie przez opornik o rezystancji . Określić moc wydzieloną w rezystorze oraz błąd względny i bezwzględny jej wyznaczania.
Trzy oporniki o rezystancji , Ω wykonany z tolerancją i Ω o tolerancji 2% połączono szeregowo. Obliczyć rezystancję zastępczą tych oporników oraz błąd względny i bezwzględny jej wyznaczania.


(…)

… do niego, aby można było wykonać pomiar w zakresach 0 - 15 V i 0-75 V?
Woltomierz o zakresie ma rezystancję wewnętrzną kΩ. Oblicz wartość rezystancji rezystora dodatkowego zwiększającego jego zakres do . Moc prądu stałego wydzieloną na oporniku o rezystancji Ω zmierzono za pomocą watomierza w układzie: Określić moc wydzieloną na oporniku R, wskazanie watomierza oraz błąd metody wiedząc, że napięcie , rezystancja cewki prądowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz