Zastosowania całek oznaczonych w fizyce-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastosowania całek oznaczonych w fizyce-zadania - strona 1

Fragment notatki:

InŜ. Śr. I rok, 2 sem. Lista nr 8. Zastosowania całek oznaczonych w fizyce.
Zad.1. Oblicz nacisk wody na pionową trójkątną płytę o podstawie b i wysokości h,
zanurzoną w wodzie tak, Ŝe wierzchołek płyty jest na powierzchni wody. Czy kształt trójkąta
wpływa na wynik ?
Zad.2. Oblicz nacisk na zanurzone pionowo w wodzie półkole (wierzchołkiem w dół), jeśli
jego promień wynosi r, a średnica leŜy h metrów pod powierzchnią wody.
Zad.3. Treść jak w zad.2, z tym Ŝe półkole obrócone jest o 180 stopni, wierzchołkiem do
góry.
Zad.4. Pionowa tama ma kształt trapezu, którego górna podstawa jest równa 70 m, dolna 50
m, a wysokość 20 m. Oblicz nacisk wody na tamę.
Zad.5. Oblicz nacisk, jaki woda wywiera na naczynie w kształcie amfory zanurzone pionowo
w wodzie, wierzchołkiem do góry.
Zad.6. Oblicz pracę potrzebną do wypompowania wody z basenu o olimpijskich wymiarach.
Dno basenu jest pochyłe, w najpłytszym miejscu ma głębokość h, w najgłębszym H. Długość
basenu wynosi L, szerokość p, basen jest całkowicie wypełniony wodą.
Zad.7. Oblicz pracę jaką trzeba wykonać, by wypompować wodę z półkulistego naczynia o
promieniu r. RozwaŜ róŜne połoŜenia naczynia (wierzchołkiem w dół, w górę). Ile razy praca
ta jest mniejsza / większa od pracy, przy załoŜeniu sztywności bryły wody.
Zad.8. Treść jak wyŜej, lecz naczynie ma kształt stoŜka o zadanej wysokości h i promieniu
podstawy r. Czy wynik się zmieni, jeśli stoŜek nie będzie prawidłowy (tzn. wysokość
opuszczona z wierzchołka nie spada na środek podstawy)
Zad.9. Treść jak wyŜej, lecz naczynie ma kształt staroŜytnej amfory, t.j. jest paraboloidą
obrotową. Wysokość naczynia wynosi H, promień pokrywki R, wypełnione do połowy wodą.
M. Chalfen
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz