Zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 11109
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa - strona 1

Fragment notatki:

Zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa - spis

zasoby materialne:

1. rzeczowy majątek trwały (grunty własne, lokale, budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny, aparatura, środki transportu, rzeczowa strona funkcjonujących w przeds. systemów zarządzania procesami produkcji, logistyki, informacji, komunikacji itp.)

2. finanse (udziały i akcje, obligacje, papiery wartościowe, uzyskane pożyczki i kredyty, środki pieniężne, weksle, czeki obce itp.)

3. zapasy (materiały i surowce, półprodukty, produkcja w toku oraz pozostałe komponenty do montażu)

zasoby niematerialne:

1. kompetencje (wiedza, doświadczenie, zdolności)

2. relacje (stosunki interpersonalne pracowników, stosunki między służbami funkcjonalnymi, stosunki przełożonych z podwładnymi, struktura organizacyjna, formalizacja działań, centralizacja/decentralizacja uprawnień, stosunki z dostawcami, klientami, władzami, organami kontroli, instytucjami dysponującymi wiedzą, mass mediami, związkami zawodowymi, reputacja)

3. systemy funkcjonalne (systemy zarządzania całym przedsiębiorstwem, zarządzania poszczególnymi funkcjami, wiedzą, rekrutacji i polityki kadrowej, motywacji, szkoleń, zapewnienia jakości, informacji, komunikacji)

4. postawy (nastawienie do: innowacji, zmian, pracy, klientów, współpracowników, przełożonych, podwładnych itp., kultura: techniczna, pracy, jakości, skłonności do: współpracy i ryzyka, wartości i normy, zachowania aktywne i pasywne)

5. możliwości (dostępność do zasobów, możliwe zastosowania zasobów, układ władzy w przedsiębiorstwie)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz