Zasady wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wymień i scharakteryzuj zasady wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego
Zasady przyzwoitej legislacji - punktem wyjścia jest tu zasada ochrony zaufania - nakazuje, aby organ państwowy traktował obywateli z zachowaniem pewnych minimalnych reguł uczciwości. Zasada ta opiera się na pewności prawa
zakaz działania prawa wstecz - zakaz ten odnoszony jest wyłącznie w odniesieniu do przepisów prawnych działających na niekorzyść adresatów prawa - nie ma charakteru absolutnego. Kategoryczność zakazu retroakcji zależy od dziedziny prawa - w prawie karnym ma on charakter bezwzględny, z dużą kategorycznością jest traktowany w prawie finansowym.
nakaz publikowania aktów w sposób powszechnie dostępny poprzedzający ich wejście w życie (zwłaszcza vacatio legis) - muszą istnieć procedury określające sposób publikacji, nakaz zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego przy wprowadzaniu nowych norm prawnych w życie. Skrócenie tego okresu może nastąpić tylko wtedy, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności, albo gdy nowe przepisy ze swej istoty nie wymagają takiego okresu. zasada ochrony praw nabytych i interesów w toku - nowe regulacje prawne powinny chronić prawa nabyte - uzyskane raz prawo nie może być odebrane lub w niekorzystny sposób zmodyfikowane. Ochrona praw nabytych rozciąga się tylko na prawa nabyte słusznie. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość ingerencji państwa w prawa nabyte, np. w sytuacji zagrożenia załamania się budżetu państwa.
zasada określoności prawa - przepisy prawne muszą być formułowane na tyle jasno, aby adresat mógł bez trudu określić prawne konsekwencje swojego postępowania. Wiąże się z tym obowiązek jednolitości stosowania prawa
zasada tzw. proporcjonalności - zakaz nadmiernej ingerencji - zasada ta nakazuje, aby środki zastosowane do osiągnięcia założonego przez prawodawcę celu były do tego celu proporcjonalne - Musi mieć miejsce równowaga między wagą interesu chronionego, a rangą interesu ulegającego z tej racji ograniczeniom
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz