Zasady wykonywania rysunków technicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wykonywania rysunków technicznych - strona 1 Zasady wykonywania rysunków technicznych - strona 2

Fragment notatki:

Zasady wykonywania rysunków technicznych
W rysunkach technicznych budowlanych stosuje się powszechnie rzutowanie prostokątne. Doty­czy to:
— poszczególnych konstrukcji, gdzie są nie­zbędne rzuty poziome, będące poziomym prze­krojem budynku, dokonanym powyżej parapetu okna danej konstrukcji,
— przekrojów poprzecznych powstałych z prze­cięcia bryły budynku płaszczyzną prostopadłą do jego osi podłużnej (miejsca przekroju po­winny być zaznaczone na rzucie poziomym (rys. 3.3)),
— przekrojów podłużnych powstałych przez przecięcie budynku płaszczyzną równoległą do dłuższego boku bryły budynku (rys. 3.3),
— elewacji, będących rzutami prostopadłymi ścian budynku na płaszczyznę prostopadłą do kierunku obserwacji,
— planów orientacyjnych, określających poło­żenie działki budowlanej w terenie,
— planów sytuacyjnych, określających położe­nie obiektu budowlanego na działce,
— szczegółów rozwiązań elementów budynku. W skomplikowanych konstrukcjach w celu większej przejrzystości i czytelności rysunku stosuje się niekiedy odwzorowanie w aksonometrii.
Podobnie w dokumentacji architektonicznej w celu lepszego zobrazowania rozwiązania sto­suje się rysunki w rzutach perspektywicznych.
Podziałki rysunków budowlanych
Nazwy rysunków budowlanych i stosowane w nich podziałki przedstawia tabl. 3.6.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz