Grafika inżynierska - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grafika inżynierska - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

1.Przekrój stopniowy: przekrój dwiema lub więcej płaszczyznami równoległymi.  2.Rysunek techniczny jest to informacja podana na nośniku, przedstawiona graficznie  zgodnie z przyjętymi zasadami i zwykle w podziałce.  3.Płaszczyzna alfa jest równoległa do prostej n, jeśli przechodzi przez prostą m równoległą  do prostej n, ale nie przechodzi przez prostą n.  4.Tolerancją nazywamy różnicę między górnym i dolnym wymiarem granicznym.  5.W rysunku technicznym maszynowym stosuje się dwie grubości lini : grubą i cienką.  6.Rzutowanie metodą europejską polega na wyznaczaniu rzutów prostokątnych…przedmiot  pomiędzy obserwatorem, a rzutnią  7.Zaznacz prawidłowe rzutowanie przedmiotów: rzut główny powinien przedstawić użytkowe  położenie przedmiotu  8.Prosta leży na płaszczyźnie jeżeli: przechodzi przez pkt leżacy na tej płaszczyźnie i jest  równoległa do prostej leżacej na tej płaszczyźnie…przechodzi przez pkt leżący na tej  płaszczyźnie  9.Kreskowanie tego samego przedmiotu w różnych rzutach powinno: mieć ten sam kierunek  i podziałkę  10.Kład miejscowy położony jest: na widoku przedmiotu  11.Linia punktowa cienka służy do rysowania: lini  podziałowych w kołach zębatych  12.Linia cienka ciągła służy do: rysowania zarysów kładów miejscowych…kreskowania  przekrojów  13.Prosta n jest równoległa do płaszczyzny alfa jeżeli :przechodzi przez dowolny punkt N nie  leżący na tej płaszczyźnie i jest równoległa do prostej m leżącej na pł. Alfa  14.Śladem poziomym prostej m nazywamy pkt w którym: poziomy rzut prostej przecina oś  rzutów x  15.Połączenia gwintowe na rysunkach wykonawczych wykonujemy jako: rysunek umowny… rysunek uproszczony  16.Podaj prawidłowe sposoby tolerowania normalnego: symbolowe, liczbowe, mieszane …  17.Rzuty dimetryczne to rzuty dwuwymiarowe  18.Zaznacz prawidłowe zasady umieszczania chropowatości na rysunkach oznaczenie  chropowatości na gwincie wew podaje się na cienkiej lini  den wrębów  19.Obraz płaszczyzny można przedstawić za pomocą obrazów trzech punktów…prostej i pkt  nie leżacego na niej…2 prostych równoległych lub przecinających się  20.Śladem pionowym płaszczyzny alfa nazywamy krawędź przecięcia płaszczyzny z rzutnią  pionową  21.Zaznacz prawidłowe stwierdzenia na temat chropowatości wartości największej  dopuszczalnej chropowatości podaje się w Mm  22.Wysokością punktu A nazywamy odległośc pkt A od rzutni poziomej  23.Zaznacz prawidłowe zasady wymiarowania: na rysunkach należy podawać tylko tyle  wymiarów i takie które są niezbędne do jednoznacznego określenia wymiarowanego  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz