Zasady wyborów do organów stanowiących samorząd terytorialny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady wyborów do organów stanowiących samorząd terytorialny-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasady wyborów do organów stanowiących samorząd terytorialny.
Organem stanowiącym jest rada gminy (miasta, powiatu), w województwie organ ten nosi nazwę sejmiku województwa. Nie zależnie od różnicy nazw są to organy przedstawicielskie o zbliżonym statusie ustrojowym. Kadencje wszystkich tych organów wynoszą 4 laty licząc od dnia wyboru. Wybory muszą mieć charakter powszechny, równy i bezpośredni i muszą odbywać się w głosowaniu tajnym. Przepis ten postanawia natomiast ustawodawcy zwykłemu swobodę w wyborze systemu większościowego lub proporcjonalnego. Ordynacja wyborcza z 1998 r. przyjęła system proporcjonalny dla wyborów na szczeblu województw i powiatów. Natomiast w odniesieniu do gmin system wyborczy zależy od wielkości gminy. W gminach do 20 000 mieszkańców stosuje się system większości względnej, a więc głosuje się na konkretne osoby, a mandaty otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W gminach większych stosuje się natomiast system proporcjonalny (ale bez zastosowania progów wyborczych). O ważności wyborów rozstrzygają odpowiednie terytorialnie sądy wojewódzkie, o ile został zgłoszony protest. W razie wygaśnięcia mandatu radnego skład rady uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających w gminach, w których obowiązuje system większościowy, bądź poprzez wstąpienie następnego kandydata z listy, o ile stosowany był system proporcjonalny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz