Zasady ustalania służebności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady ustalania służebności - strona 1

Fragment notatki:

Zasady ustalania służebności
SPOSÓB WYCENY
Ws= W1- W2
w którym:
Ws – wartość prawa służebności
W1 – wartość rynkowa nieruchomości bez ustanowionej służebności
W2 – wartość rynkowa nieruchomości z ustanowioną służebnością
Czynniki ograniczające możliwość korzystania z nieruchomości:
ograniczenie możliwości zabudowy
możliwość uzyskiwania niższych dochodów z nieruchomości
zwiększenie wydatków operacyjnych
dla nieruchomości rolnych należy uwzględnić brak możliwości uzyskiwania plonów lub
ograniczenie wysokości plonów z części gruntu objętej służebnością.
Zasady obliczeń wartości służebności:
Dla służebności gruntowych i przesyłu najprostszą metodą obliczenia wartości służebności jest wzór:
WS = P * WG * K
gdzie:
P – powierzchnia gruntu zajętego pod służebność w m2
WG – wartość rynkowa jednostki powierzchni gruntu bez obciążeń
K – współczynnik korygujący uwzględniający inne elementy, wpływający na wartość szacowanego
prawa. Może on przyjmować wartości z zakresu od 0 do 1 a jego wysokość zależy:
- dla służebności gruntowej od: kto korzysta z wycenianego prawa, częstotliwość przejazdu i
przechodu, zakres korzystania, charakter danej drogi, rodzaj pojazdów korzystających z drogi;
- dla służebności przesyłu od: braku możliwości zabudowy, braku możliwości przeprowadzenia innych
sieci, konieczności udostępnienia nieruchomości w przypadku awarii, napraw i remontów, zajęcie
terenu na czas wykonywania prac związanych z ułożeniem sieci, ograniczenia związane z innym
zagospodarowaniem terenu – zieleń.
Dla służebności osobistych każdy z przypadków jest rozpatrywany oddzielnie i nie ma ogólnego wzoru
na obliczenie wartości służebności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz