Definicja i rodzaje służebności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja i rodzaje służebności - strona 1 Definicja i rodzaje służebności - strona 2

Fragment notatki:

Definicja i rodzaje służebności
Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia
użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (służebność gruntowa), albo zapewnienie
zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista). Jak każde ograniczenie
prawo rzeczowe służebność ogranicza możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej
właściciela.
Rodzaje służebności:
1) służebność gruntowa - Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości
(nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości
władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że
właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do
niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno
wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na
podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności . Służebność gruntowa może mieć jedynie na
celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. Zakres służebności
gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia
społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Służebność gruntowa powinna być
wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.
2) osobista - Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego
treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Do służebności osobistych
stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Zakres służebności osobistej i
sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb
uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. Służebność
osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Służebności osobiste są niezbywalne. Nie
można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.
3) przesyłu - określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej
nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie
konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii
elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu.
Sposoby nabycia:
 Umowa pomiędzy stronami
 Orzeczenie sądu
 Zasiedzenie
Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyboru metodologii i procedury oszacowania mając na
względzie:
o
Rodzaj służebności
o
Cel wyceny
o
Rodzaj dostępnych informacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz