Zasady techniki prawodawczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady techniki prawodawczej - strona 1 Zasady techniki prawodawczej - strona 2

Fragment notatki:

Terminologia informatyczna a zasady techniki prawodawczej Kształtowanie terminologii prawnej regulują w Polsce Zasady techniki prawodawczej ustanawiane w trybie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". (Dz.U.02.100.908) są jej poświęcone w szczególności obszerne §§ 146 - 160, odnoszące się do definiowania, skrótów i odesłań. Zasady techniki prawodawczej eksponują potrzebę zrozumiałości przekazu: nakazują posługiwanie się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu a unikanie posługiwania się: określeniami specjalistycznymi (profesjonalizmami), jeżeli mają odpowiedniki w języku powszechnym; określeniami lub zapożyczeniami obcojęzycznymi, chyba że nie mają dokładnego odpowiednika w języku polskim; nowo tworzonymi pojęciami lub strukturami językowymi (neologizmami), chyba że w dotychczasowym słownictwie polskim brak jest odpowiedniego określenia (§ 8.). Tymczasem terminologia informatyczna jest nasycana profesjonalizmami, zapożyczeniami z języka angielskiego i neologizmami, co ma negatywne konsekwencje dla zrozumiałości przekazu, rzutującej na stosowanie i przestrzeganie prawa.
Przezwyciężaniu tych problemów ma według Zasad techniki prawodawczej służyć m.in. definiowanie w ustawie lub innym akcie normatywnym - jeżeli znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe, a także, jeżeli ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia (§ 146). Odnosząc ten przepis do terminologii informatycznej można uznać udział określeń zdefiniowanych za zbyt mały.
Jeżeli ustawa zawiera wiele wielokrotnie powtarzających się określeń wymagających zdefiniowania, to - według Zasad techniki prawodawczej - ich definicje można zamieścić w wydzielonym fragmencie przepisów ogólnych ustawy, oznaczając ten fragment nazwą "Objaśnienia określeń ustawowych" (§ 150). Takie objaśnienia zwane potocznie słownikami, występują także w ustawie o informatyzacji. Dla zrozumiałości przekazu rola słownika w tej i w innych ustawach nie jest jednak dominująca. Wprawdzie § 149 Zasad zakazuje definiowania w aktach wykonawczych określeń zawartych w aktach upoważniających i definiowania innych określeń ustawowych bez upoważnienia, ale to akty wykonawcze wprowadzają wiele terminów informatycznych kwalifikujących się do definiowania, które nie występują w ustawach. Przynajmniej niektóre z nich powinny pozostać domeną normalizacji (PN, ISO).
Spójności terminologicznej między aktami dotyczy § 148 Zasad techniki prawodawczej, stanowiący, że jeżeli w ustawie zachodzi wyjątkowo potrzeba odstąpienia od znaczenia danego określenia ustalonego w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, wyraźnie podaje się inne znaczenie tego określenia i zakres jego odniesienia, używając zwrotu: "w rozumieniu niniejszej ustawy określenie .... oznacza…". Trudności związane ze stanem terminologii informatycznej w przepisach prawa są uciążliwe nie tylko dla legislatorów, ale i dla osób zatrudnionych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości oraz w administracji, dla wykonujących wolne zawody prawnicze i dla budujących bazy wiedzy (m.in. publicznych systemów informacyjnych). Staje się też barierą interoperacyjności publicznych systemów informacyjnych. Dlatego ważna jest poprawność definicji zamieszczanych w ustawach wiodących, wyjątkowe tylko odstępowanie od znaczenia nadanego w ustawie w

(…)

… pojęciowa najlepiej połączy polskie tradycje z wyzwaniami współczesności. Jednak wobec europeizacji prawa nie sposób w formułowaniu postulatów zmian pominąć słownictwa dyrektyw UE. Natomiast ekspansja Internetu i dostępnych on-line baz wiedzy z zakresu prawa pokazuje, że ewidentnym archaizmem i barierą rozwoju paneuropejskich systemów informacyjnych staje się definiowanie „w rozumieniu niniejszej ustawy”. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz