Zasady prawa karnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa karnego - wykład - strona 1 Zasady prawa karnego - wykład - strona 2 Zasady prawa karnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PRAWA KARNEGO  Zasady prawa karnego  Zasada praworządności    Dyrektywa wymagająca od wszystkich ścisłego  przestrzegania nakazów prawa, a od organów  państwa także działania na podstawie prawa    ZASADA RYGORYSTYCZNEGO LEGALIZMU  DZIAŁAŃ NA NIEKORZYŚĆ OSKARŻONEGO  -  wszelkie działania organów procesowych na  niekorzyść oskarżonego musza mieć podstawę w  przepisach ustawy i nie mogą wykraczać poza  granice zakreślone w tych przepisach     nullum crimen, nulle poena sine lege  Zasady  wynikające z zasady  legalizmu    ZASADA WYŁĄCZNOŚCI USTAWY  W SFERZE  PRAWA KARNEGO    ZASADA USTAWOWEJ OKREŚLONOŚCI –  przesłanki i treść odpowiedzialności karnej muszą  być określone w ustawie ściśle:     Typy czynów zabronionych    Przesłanki odpowiedzialności karnej    Warunki zaostrzenia odpowiedzialności     Rodzaje sankcji    Ilościowe granice sankcji  Zasada legalizmu c.d.    ZAKAZ REAKCJI KARNEJ POZA  GRANICAMI   PRZEWIDZIANYMI W USTAWIE     ZASADA ŚCISŁEGO OKREŚLENIA PODSTAW TREŚCI  I ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOSCI W DECYZJI  PROCESOWEJ    ZAKAZ ANALOGII NA NIEKORZYŚĆ  OSKARŻONEGO  Zasada humanizmu    „Organy procesowe powinny mieć na oku dobro  człowieka, działać w sposób ludzki i życzliwy,  uznając nienaruszalne prawo człowieka do życia,  uwzgledniając szacunek dla jego osoby i jego  ludzkiej godności oraz unikając zwiększania  dolegliwości i ograniczeń ponad miarę niezbędną  dla realizacji celów prawa”  Zasada humanizmu  Skierowana jest pod adresem:     Ustawodawcy -  aby tworzył rozwiązania zgodne z  tą zasadą    Organów postępowania karnego, aby realizując  zadania prawa karnego wybierały środki  odpowiadające tej zasadzie ( wymiar kary,  wykonanie kary, stosowanie środków przymusu,  wykładnia przepisów; stosowanie analogii na  korzyść oskarżonego)  Zasada humanizmu    Wymaganie, aby organy procesowe miały na oku  dobro człowieka    Wymaganie niezwiekszania dolegliwości i  ograniczeń człowieka ponad miarę niezbędna do  realizacji celów prawa karnego    Zasada subsydiarnosci  – prawo karne  jako  ostateczność – ultima ratio    Wymaganie postawy ludzkiej zarówno wobec  oskarzonego jak i pokrzywdzonego  Zasada sprawiedliwości    Dyrektywa w myśl której należy postepować  sprawiedliwie, t.j. Zgodnie ze społęcznym  poczuciem sprawiedliwości    Wartościowanie dotyczy zachowan ludzkich i 

(…)

… zawiniony w rozumieniu prawa karnego
może być uznany za przestępstwo i stanowić
podstawę odpowiedzialności karnej
  Odpowiedzialność karna nie ma charakteru
obiektywnego
  (w przypadku sprawców niepoczytalnych stosuje się
środki zabezpiczające lub wychowawcze)
 
Zasada odpowiedzialności
indywidualnej
Dyrektywa w mylśl której każdy odpowiada za
swój czyn
  Udział w bójce lub pobiciu – art 158 §2 i 3 k.k…
… zawiniony w rozumieniu prawa karnego
może być uznany za przestępstwo i stanowić
podstawę odpowiedzialności karnej
  Odpowiedzialność karna nie ma charakteru
obiektywnego
  (w przypadku sprawców niepoczytalnych stosuje się
środki zabezpiczające lub wychowawcze)
 
Zasada odpowiedzialności
indywidualnej
Dyrektywa w mylśl której każdy odpowiada za
swój czyn
  Udział w bójce lub pobiciu – art 158 §2 i 3 k.k…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz