Zasady postępowania sądowo administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady postępowania sądowo administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Zasady postępowania sądowoadministracyjnego 1. Zasada dwuinstancyjności
Wynika z:
a) art. 78 Konstytucji - każda ze stron ma prawo do zaskarżania decyzji i orzeczeń wydanych w pierwszej instancji, a wyjątki może wprowadzić tylko ustawa
b) art. 176 ust. 1 Konstytucji - postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne
c) art. 2 p.u.s.a. - istnienie NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych
d) dział IV p.p.s.a. - środki odwoławcze
Prawo do drugiej instancji jest prawem podmiotowym, służącym wszystkim uczestnikom postępowania, a o skorzystaniu z niego decyduje sam zainteresowany.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz