zasady odbioru sygnału radiofonicznego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasady odbioru sygnału radiofonicznego - omówienie - strona 1 zasady odbioru sygnału radiofonicznego - omówienie - strona 2 zasady odbioru sygnału radiofonicznego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego
4.1. Schemat blokowy odbiornika radiofonicznego AM/FM
Uproszczony
schemat
blokowy
superheterodynowego odbiornika radiofonicznego do odbioru audycji monofonicznych i
stereofonicznych nadawanych w zakresie UKF
(emisja z modulacją częstotliwości - FM) i
audycji monofonicznych nadawanych w
zakresie fal krótkich, średnich i długich
(emisja z modulacją amplitudy — AM)
przedstawiono na rysunku 12.
Określenie odbiornik superheterodynowy
oznacza odbiornik z przemianą częstotliwości,
która zapewnia łatwość uzyskania dobrych
parametrów elektrycznych, takich jak czułość,
selektywność i wierność odtwarzania przy
dość prostej konstrukcji odbiornika.
W odbiorniku radiofonicznym AM/FM oprócz
układów zasilania i sterowania można
wyróżnić tory sygnałowe: tor FM, tor AM,
tor wzmacniania sygnałów m.cz. po detekcji
AM lub FM.
Tor FM jest to część odbiornika
radiofonicznego, odpowiadająca za odbiór i
przetwarzanie
sygnałów
radiofonicznych
zmodulowanych częstotliwościowe, z zakresu
UKF. Ta część odbiornika składa się z
następujących układów:
głowicy UKF zawierającej układy
wejściowe,
wzmacniacz wysokiej częstotliwości
(w.cz.),
mieszacz częstotliwości i heterodynę
(generator lokalny),
wzmacniacza pośredniej częstotliwości
(p.cz.),
detektora
FM
(demodulatora
częstotliwości),
dekodera stereofonicznego,
układu
automatycznej
regulacji
częstotliwości heterodyny (ARCz).
W zależności od rodzaju odbieranej
audycji (audycja monofoniczna lub stereofoniczna) na wyjściu toru FM otrzymuje się
pojedynczy sygnał małej częstotliwości
(m.cz.),
będący
repliką
sygnału
mikrofonowego ze studia nadawczego, lub
dwa niezależne sygnały m.cz. (stereo), tj.
sygnał foniczny kanału lewego (L) i sygnał
foniczny kanału prawego (P). Sygnały m.cz.
(mono lub stereo) sąnastęp-nic podawane do
toru
wzmocnienia
odbiornika
i
po
odpowiednim
ich
wzmocnieniu
i
ukształtowaniu pasma częstotliwości sterują
głośnikami odbiornika, które odtwarzają
audycję monofoniczną lub stereofoniczną.
Tor AM jest to część odbiornika
radiofonicznego odpowiadająca za odbiór i
przetwarzanie
sygnałów
radiofonicznych
zmodulowanych amplitudowo z zakresu fal
krótkich, średnich i długich. Ta część
odbiornika składa się z następujących
układów:
głowicy AM zawierającej obwody wejściowe,
wzmacniacz wysokiej częstotliwości (w.cz.)j
mieszacz
częstotliwości
i
heterodynę,
wzmacniacza pośredniej częstotliwości (p.cz.),
detektora AM (demodulatora amplitudy),
układu automatycznej regulacji wzmocnienia
(ARW).
Niezależnie od zakresu odbieranych fal
(krótkie, średnie i długie) na wyjściu toru AM
otrzymuje się zawsze pojedynczy sygnał małej
częstotliwości (sygnał foniczny), który po
odpowiednim wzmocnieniu i ukształtowaniu
pasma częstotliwości steruje głośnikami
odbiornika.
Tor wzmocnienia sygnałów małej
częstotliwości jest to końcowa, wspólna dla
toru FM i AM, część odbiornika
radiofonicznego, która służy do odpowiedniego
wzmocnienia
i
ukształtowania
charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej sygnałów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz