zasady nadawania sygnału radiofonicznego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasady nadawania sygnału radiofonicznego - omówienie - strona 1 zasady nadawania sygnału radiofonicznego - omówienie - strona 2 zasady nadawania sygnału radiofonicznego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

3. Zasady nadawania sygnału radiofonicznego
Foniczny sygnał informacyjny (mowa lub
muzyka) jest przekształcany na odpowiedni
prądowy
sygnał
mikrofonowy
małej
częstotliwości (m.cz.) i przesyłany do irządzenia
nadawczego. W urządzeniu tym następuje
wzmocnienie tego sygnału, 30 czym moduluje
on amplitudowo (AM) lub częstotliwościowo
(FM) falę nośną nadajnika. Dzięki temu sygnał
m.cz. jest przeniesiony do innego zakresu
częstotliwości, dogodnego do transmisji
(zmodulowana
fala
nośna
wysokiej
częstotliwości - w.cz. — nadajnika). Sygnał
zmodulowany w.cz. jest następnie wzmacniany i
promieniowany
w
postaci
fali
elektromagnetycznej przez nadawczą antenę
radiową.
3.1. Struktura informacji w radiofonii — sygnał m.cz.
Źródłem sygnałów informacyjnych w radiofonii
są audycje słowno-muzyczne. Sygnały te są
określane
przez
dwa
parametry:
zakres
częstotliwości sygnału fonicznego i jego dynamikę.
Całkowite, wierne odtworzenie mowy ludzkiej
wymaga przesyłania sygnałów o częstotliwości od
100 do 8000 Hz i o dynamice około 40 dB.
Odtworzenie
muzyki
wymaga
zakresu
częstotliwości od 40 do 15000 Hz i dynamiki około
70 dB.
Na wierność i jakość odtwarzania mowy i muzyki
mają wpływ niedoskonałości urządzeń nadawczoodbiorczych (nadajniki, odbiorniki, urządzenia
zapisu i odczytu), wynikające z ograniczonego
pasma przenoszenia i dynamiki.
W radiofonii sygnały foniczne m.cz. są nadawane w
postaci
odpowiadających
im
elektrycznych
sygnałów mikrofonowych o małej częstotliwości z
zakresu od 20 Hz do 20 kHz.
Można wyróżnić trzy sposoby przesyłania sygnałów
fonicznych (dźwięków):
• monofoniczny,
• stereofoniczny,
• kwadrofoniczny.
W systemie monofonicznym przesyła się tylko
jeden sygnał mikrofonowy m.cz. zawierający
informacje o zakresie częstotliwości i dynamice.
W
systemach
stereofonicznych
i
kwadrofonicznych
dodatkowo przesyła się
informacje o kierunku pochodzenia dźwięku. Aby
uzyskać tę informację, w systemie stereofonicznym
stosuje się przesyłanie dwóch niezależnych
sygnałów mikrofonowych, z dwóch mikrofonów
odpowiednio ustawionych do źródła dźwięku.
Pozwala to na uzyskanie dodatkowych specjalnych
wrażeń
dźwiękowych,
np.
wrażenie
sali
koncertowej, w której oprócz orkiestry słyszy się
szum sali, dźwięki odbite od ścian, obecność
słuchaczy itp.
Opisane wyżej systemy nadawania sygnałów
fonicznych ilustruje w sposób uproszczony rys. 5.
Sygnały mikrofonowe m.cz. ze studia lub wozu
transmisyjnego przesyła się do nadajnika radiowego
drogą przewodową lub radiową linią transmisyjną.
Rys. 5. Rozstawianie mikrofonów w systemach: a) monofonicznym, b) stereofonicznym,
d) kwadrofonicznym
3.2. Sygnały wysokiej częstotliwości w radiofonii monofonicznej
AM/FM
Sygnałem wysokiej częstotliwości w radiofonii
nazywa się sygnał nośny nadajnika o ustalonej mocy
i częstotliwości, który jest modulowany sygnałem
mikrofonowym m.cz. Modulacja odbywa się w
nadajniku radiowym i ma na celu:
- częstotliwościowe rozdzielenie kanałów (stacji)
radiowych. Sygnały radiowe m.cz. wszystkich
stacji radiowych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz