Zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych-opracowanie - strona 1 Zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych.
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak instalowana żeby była ona dostępna do obsługi i konserwacji.
1.Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę do takich punktów czerpalnych jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary.
2. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznakowaniem kierunku przepływu w armaturze.
3. Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla umożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu i lokalizowania w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
4. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.
5. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia przyborów
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.
Zawór zwrotny antyskażeniowy może być stosowany jako zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji do sieci wodociągowej, montowany bezpośrednio za wodomierzem.
Zawory odcinające powinny być umieszczane:
przed i za wodomierzem; na rozgałęzieniach przewodów rozdzielczych; w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody oraz centralnego jej podgrzewania; w miejscu umożliwiającym odcięcie od pionu; na odgałęzieniach; na przewodach, w otoczeniu których temperatura spada poniżej 0°C; na przewodzie zasilającym grupę punktów czerpalnych jednego typu. Zaworom odcinającym powinny towarzyszyć zawory spustowe, umożliwiające opróżnianie poszczególnych sekcji instalacji po ich odcięciu. Należy je umieszczać: za wodomierzem (w celu odwodnienia całej instalacji); na każdym pionie; na przewodach, w otoczeniu których temperatura spada poniżej 0°C; przy poszczególnych zbiornikach magazynujących i podwyższających ciśnienie wody (w sytuacjach, kiedy te zbiorniki nie są wyposażone w spusty). Instalacja kanalizacji zewnętrznej.
Układanie i eksploatacja przewodów kanalizacyjnych.
Głębokość wykopów 4-5m. Szerokość: dz+30 do 50cm z każdej strony.
Wolny pas wzdłuż wykopów dla obejścia 0,5-0,7m.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz