Zasady dydaktyki - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady dydaktyki - opis - strona 1

Fragment notatki:

Zasady nauczania Ogólne normy postępowania dydaktycznego, które nazywamy zasadami nauczania i które określają jak należy realizować cele kształcenia. Przez zasady nauczania będziemy rozumieć te normy postępowania dydaktycznego , których przestrzeganie pozwala nauczycielowi zaznajamiać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy , rozwijać ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajać im podstawy naukowego poglądu na świat oraz wdrażać do samokształcenia. Tak rozumiane zasady nauczania służą realizacji ogólnych celów kształcenia. Podstawowe składniki procesu nauczania - uczenia się, którymi są uczeń, nauczyciel oraz materiał nauczania.
Zasady te to;- zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania - uczenia się. -Zasada systematyczności -Trwałości zdobywanej wiedzy -Operatywności -Wiązania teorii z praktyką -Poglądowości -Przystępności Zasada poglądowości Nauczanie werbalne prowadzące do eurydycji książkowej rozpowszechniło się szeroko zwłaszcza w okresie średniowiecza. Zwolennicy to Erazm z Rotterdamu i Jan Strum głosili tezę iż uczniowie powinni najpierw poznawać wyrazy a dopiero potem rzeczy. Praktykę nauczania werbalnego krytykował miedzy innymi już Bacon który nawoływał do badania zjawisk przyrody za pomocą obserwacji i eksperymentu. W. Ratke sformułował zasadę poglądowości , nadając jej tezę : „ Naprzód rzecz poznana na niej samej , potem dopiero mówienie o rzeczy” . Rozwinął tę zasadę Komeński. W szczególności domagał się „ aby ludzie przyuczali się do czerpania swej wiedzy , o ile to jest możliwe, nie z książek lecz z nieba, i ziemi, z dębów i buków. Aby poznawali same rzeczy , a nie cudze o nich spostrzeżenia i świadectwa. Komeński radzi korzystać z pomocy naukowych, głownie z rysunków, którymi nauczyciel powinien się posługiwać podczas lekcji w klasie. Do najważniejszych reguł związanych z zasadą poglądowości należą: Bezpośrednie poznawanie rzeczywistości przez uczniów, a więc poznawanie oparte na obserwacji, pomiarze i różnorakich czynnościach praktycznych, powinno być punktem wyjścia pracy dydaktycznej w tych przypadkach, gdy nie dysponują oni jeszcze takimi zasobami spostrzeżeń i wyobrażeń, jakie są niezbędne dla zrozumienia przerabianego z nimi tematu.
Aby uczeń mógł zdobyć rzetelną , trwałą i operatywną wiedzę w drodze bezpośredniego poznawania określonych rzeczy, zjawisk, wydarzeń i procesów, należy umiejętnie kierować jego działalnością poznawczą tzn. dostarczać mu odpowiednich wskazówek i zwracać jego uwagę na istotne cechy poznawanego przedmiotu. Zasada przystępności Zasada przystępności w pracy dydaktyczno - wychowawczej wymaga uwzględniania właściwości rozwojowych uczniów. Przy doborze materiału nauczania, nauczyciel musi więc brać pod uwagę jego przystępność dla uczniów, a także dostosowywać metody nauczania do ich poziomu, aby umożliwiały w maksymalnym stopniu samodzielną pracę zarówno na lekcji, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych. Także z tej zasady zwanej inaczej zasadą stopniowania trudności, wynika szereg reguł dydaktycznych. Reguły Komeńskiego: - w nauczaniu należy przechodzić od tego co jest dla ucznia bliskie, do tego co dalsze. ( uczniowie uczą się historii kraju ojczystego, a dopiero później historii powszechnej ). - W nauczaniu należy przechodzić od tego co jest dla uczniów łatwiejsze do tego co trudniejsze ( stawianie uczniom wymagań którym nie mogą sprostać, zniechęca ich do pracy, podważa wiarę we własne siły, niszczy pozytywną motywację uczenia się, z kolei wymagania zbyt n

(…)

… pod względem organizacyjnym i dydaktycznym, aby uczniowie brali w tym procesie możliwie aktywny udział.-Ćwiczenia mające na celu utrwalenie przerobionego uprzednio materiału można stosować dopiero po sprawdzeniu, czy wszyscy uczniowie dobrze zrozumieli ów materiał. -Częstotliwość powtórzeń powinna być zgodna z przebiegiem krzywej zapominania-Ważną formułą utrwalania jest systematyzowanie wiadomości połączone…
…:- Istotnym warunkiem skutecznego zaznajomienia uczniów z nowym materiałem jest uprzednie określenie stanu ich wiedzy wyjściowej oraz systematyczne nawiązywanie do tej wiedzy -Ustalenie tzw. Merytorycznego środka ciężkości dla każdej lekcji oraz eksponowanie na jego tle i w powiązaniu z nim pochodnych wobec niego wiadomości i umiejętności spełnia w procesie nauczania - uczenia się niezmiernie istotną rolę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz