Zasady doboru schematu układu ramowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady doboru schematu układu ramowego - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

570 cm
S355
4
390 cm
3
28,9 m (5x 5,7m + 2x0,2{gr. Ram ze Ğcianami
szczytowymi})
- Caákowita szerokoĞü budynku:
19,9 m (3x 6,5m + 3x0,2 {j.w.})
- WysokoĞü w kalenicy:
16,5 m
- WysokoĞü do belek stropodachu:
16,0 m
- Rozstaw belek stropowych : (wg proj. L/3)
217 cm
- Spadek dachu: (przyjmujemy stropodachy peáne 2 – 30%)
3 stopnie
- ZaáoĪone w projekcie obciąĪenie uĪytkowe
2,25 kN/m2
1.
Dane początkowe:
- Gatunek stali:
- Liczba kondygnacji:
- WysokoĞü kondygnacji (w osiach):
- Liczba traktów ( u wszystkich niezmienna):
- Rozstaw ram gáównych
(rozpiĊtoĞü belek stropu):
- Caákowita dáugoĞü budynku
(zaleĪna od iloĞci segmentów):
Zasady doboru schematu ukáadu ramowego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz