Zasada szybkości i prostoty postępowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4949
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zasada szybkości i prostoty postępowania - strona 1

Fragment notatki:


Zasada szybkości i prostoty postępowania - art. 12 Zasada ta nakazuje organom administracji publicznej działać w sprawie szybko i wnikliwie. Co do zasady organy powinny działać bez zbędnej zwłoki. KPA ustanawia terminy załatwiania spraw, które określone zostały w art. 35 KPA.
Zasadę tę należy rozumieć jako nakaz możliwie szybkiego działania organów, jednak bez uszczerbku dla wnikliwości postępowania, tj. bez uszczerbku dla realizacji zasady prawdy materialnej. Zasada ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek prowadzenia postępowania w taki sposób, aby nie można im było zarzucić zbędnej zwłoki, opieszałości w podejmowanych czynnościach procesowych. Obowiązkiem organu orzekającego jest wnikliwe, a więc z poszanowaniem wszystkich reguł prawa procesowego, ustalenie stanu faktycznego sprawy. Z jednej strony organ jest zobowiązany do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a z drugiej obowiązek ten nie może służyć jako wytłumaczenie prowadzenia sprawy w sposób przewlekły. Zasada szybkości postępowania nakazuje, aby z chwilą wyjaśnienia sprawy, tj. zakończenia postępowania dowodowego, organ administracji publicznej przystąpił do sporządzenia decyzji i doręczenia jej stronie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz