Zasada poufności mediacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada poufności mediacji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zasada poufności mediacji
9Istotą mediacji jest rozmowa. Każda otwarta i szczera rozmowa może się okazać dla jej uczestników na swój sposób „ryzykowna”, w szczególności gdy dotyczy np. tajemnic handlowych, zdarzeń, które doprowadziły do powstania szkody, lub innych kwestii, które z takich czy innych względów uznawane są za poufne. Jednocześnie na ogół tylko taka rozmowa daje możliwość dotarcia do sedna problemu, do istoty sporu. Taka rozmowa zwiększa szanse skutecznego poszukiwania przez strony obopólnie satysfakcjonujących rozwiązań. Gdyby bowiem istniało ryzyko, że druga strona ujawni powierzone jej w zaufaniu informacje, w tym propozycje ugodowe, istotnie zmniejszałoby to skłonność stron do przekazywania sobie takich informacji i składania takich propozycji, a tym samym radykalnie malałyby szanse na zawarcie ugody. Odpowiednio stabilne gwarancje poufności mediacji są dlatego jednym z najważniejszych elementów prawnych regulacji mediacji.
Obowiązek zachowania poufności dotyczy nie tylko uczestników mediacji, lecz również mediatora. Na mocy art. 1834 § 2 k.p.c. jest on obowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. W tym samym zakresie, zgodnie z art. 2591 k.p.c., mediator nie może wystąpić w procesie cywilnym w charakterze świadka. Zakres przedmiotowy zasady poufności mediacji, zgodnie z art. 1834 § 3 k.p.c., obejmuje „propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym”. Powoływanie się na nie w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym jest z woli ustawodawcy „bezskuteczne”.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz