Zasada legalności-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada legalności-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasada legalności.
Wpis do ewidencji partii politycznych ma dla niej istotne znaczenie art.1 ust.2 ustawy z 27.06.1997r. o partiach politycznych stanowi, że dopiero po jego uzyskaniu partia może korzystać z praw wynikających z tej ustawy i nabywa osobowość prawną.
Partię do ewidencji wpisuje Sąd Wojewódzki w Warszawie(prowadzący ewidencję) niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia jeśli wypełnia ono wymogi przewidziane prawem. Gdy zgłoszenie zawiera wady , sąd wzywa do ich usunięcia. Sąd zawiesza postępowanie wpisu do ewidencji w razie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad działania partii określonych w statucie i występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności celów partii z Konstytucją. Orzeczenie TK o sprzeczności tych celów skutkuje odmową wpisania partii do ewidencji. Partiopm przysługuje od orzeczenia apelacja . prawomocne postanowienie o wpisaniu partii do ewidencji ogłasza sąd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz przekazuje Państwowej Kom. Wyborcze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz