Czynności ewidencyjne, rejestracyjne, w zakresie prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności ewidencyjne, rejestracyjne, w zakresie prawa administracyjnego - strona 1 Czynności ewidencyjne, rejestracyjne, w zakresie prawa administracyjnego - strona 2 Czynności ewidencyjne, rejestracyjne, w zakresie prawa administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:

Czynności ewidencyjne, rejestracyjne, w zakresie prawa administracyjnego Istota czynności ewidencyjnych Władza państwowa, organy administracji publicznej, aby mogły realizować swoje ustawowo określone zadania, na szczeblu terytorialnym i centralnym, muszą posiadać stosowny zasób informacji. Aby podjąć decyzję i zminimalizować ryzyko nietrafnej decyzji, trzeba dysponować informacjami. Im większą ilością i lepszej jakości informacjami dysponujemy, tym większa gwarancja, że decyzja będzie lepsza.
Aby mieć dostęp do tych informacji, aby posiadać informacje, służące w konsekwencji celom społecznym i niezbędne do podejmowania decyzji, państwo, władza państwowa, zbiera, pozyskuje te informacje z różnych źródeł
Jak każda władza posiada sposoby pozyskiwania informacji, niekoniecznie nam wiadome i niekoniecznie my, obywatele, w tym zbieraniu aktywnie uczestniczymy, ale są i takie zasoby informacji, że możliwe jest ich uzyskanie tylko za pomocą obywateli. Ponieważ obywatele nie zawsze chętnie udzielają takich informacji, to przepisy mogą nakładać obowiązek ich dostarczenia, między innymi państwo nakłada na obywateli, przedsiębiorców, itd.., obowiązek zgłoszenia do ewidencji, rejestru, czyli ujawnienia pewnych informacji.
Takich ewidencji, tylko na poziomie ustaw, tych o których ustawy stanowią jest kilkadziesiąt. Na szczęście nie jest tak, aby każdy obywatel musiał zgłaszać różnego rodzaju dane równocześnie do pięćdziesięciu ewidencji, ale do kilku, kilkunastu trzeba zgłaszać.
Aby pozyskiwać te dane, państwo nakłada na obywateli obowiązek zgłoszenia do ewidencji. Jest to obowiązek ustalony w przepisach prawa, w normach prawnych. normalny obowiązek, którego niewypełnienie jest sankcjonowane, ponieważ wyegzekwować takiego obowiązku nie można w tym znaczeniu, że wymusić dostatecznie tych informacji, więc niedostarczenie tych informacji, niezgłoszenie do ewidencji, będzie z reguły miało charakter wykroczenia, czyli będzie negatywną reakcją państwa na niewypełnienie obowiązku, a ta odpowiedzialność będzie miała charakter odpowiedzialności karnej.
Rodzaje ewidencji. Ewidencja osób - np. ewidencja ludności - wpisuje się z wyniku obowiązku meldunkowego. Ewidencja Meldunkowa - każdy musi być gdzieś zameldowany, jeżeli zmienia miejsce zamieszkania na czas powyżej 2 miesięcy, to trzeba przemeldować się w inne miejsce na pobyt stały, jeśli na krócej, na pobyt czasowy. Państwo chce wiedzieć, gdzie obywatel się znajduje, jaki jest przepływ ludności, żeby planować przestrzennie, budować drogi, osiedla, zaopatrzenie itd. Akta Stanu Cywilnego - zgłasza się noworodków, małżeństwa, zgony, prowadzony przez Urząd Stanu Cywilnego, rejestr sytuacji cywilnej obywatela, statusu cywilnoprawnego, od którego to statusu później w rozlicznych przepisach można znaleźć konsekwencje. Centralny Rejestr Kierowców jest tworzony. Rejestry Obywatelskie: rejestr odznaczonych, rejestr skazanych. Rejestry wewnątrz instytucji, np. rejestr studentów.


(…)

… - nieruchomości (domów), ruchomości (rzeczy ruchomych uznanych za zabytki). Rejestr dróg. Rejestr linii, np. telefonicznych.
Ewidencja działalności - Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona w gminach, gdzie trzeba zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej. W przyszłości Krajowy Rejestr Sądowy od 1 sty. 2004, prowadzony przez Rejonowe Sądy Powszechne, wydziały gospodarcze. Ewidencje zawodowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz