Zasada bezpośredniości-przeprowadzanie dowodów na rozprawie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada bezpośredniości-przeprowadzanie dowodów na rozprawie - strona 1 Zasada bezpośredniości-przeprowadzanie dowodów na rozprawie - strona 2 Zasada bezpośredniości-przeprowadzanie dowodów na rozprawie - strona 3

Fragment notatki:

ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI - PRZEPROWADZANIE DOWODÓW NA ROZPRAWIE I.. dowody na poparcie oskarżenia powinny być w miarę możliwości przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony ( Art. 369 ) II.. ogólne reguły przesłuchania ( Art. 370 §1 ) - najpierw osoba przesłuchiwana wypowiada się swobodnie na wezwanie przewodniczącego - następnie uczestnicy postępowania mogą jej zadawać pytania w następującym porządku: - oskarżyciel publiczny, - oskarżyciel posiłkowy, - pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, - oskarżyciel prywatny, - pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, - powód cywilny, - pełnomocnik powoda cywilnego, - biegły, - podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej, - obrońca, - oskarżony, - członkowie składu orzekającego Wyjątki: - strona, na której wniosek świadek został dopuszczony, zadaje pytania poza pozostałymi stronami ( np. oskarżony i jego obrońca zadają pytania "własnemu" świadkowi ), ( Art. 370 §2 ) - w razie potrzeby członkowie składu orzekającego mogą zadać dodatkowe pytania poza kolejnością ( Art. 370 §3 ) Zakaz kontaktowania się przesłuchiwanych - przy przesłuchaniu świadka nie powinni być obecni świadkowie, którzy jeszcze nie zostali przesłuchani ( Art. 371 p. 1 ), - przewodniczący powinien przedsiębrać środki zapobiegające porozumiewaniu się osób przesłuchanych z osobami, które jeszcze nie zostały przesłuchane ( Art. 371 p. 2 ) Wyjątki od zasady bezpośredniości: 1. rezygnacja przez sąd z przeprowadzenia dowodów na rozprawie a. a. w przypadku uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze sąd może uznać za ujawnione ( Art. 387 §4 ) - dowody wymienione w akcie oskarżenia lub - dokumenty przedłożone przez stronę. b. przeprowadzenie tylko częściowo- jeśli: ( Art. 388 )- jeśli oskarżony pryznaje się do winy ( CONFESSIO EST REGINA PROBATIONUM/ GUILTY PLEA ) i. oskarżony przyznał się do winy ii. wyjaśnienia tego oskarżonego nie budzą wątpliwości iii. zgoda obecnych stron 2. odczytywaie protokołów a. protokoły wyjaśnień oskarżonego , ( Art. 389 ) Przesłanki - oskarżony odmawia wyjaśnień - oskarżony wyjaśniea odmiennie niż poprzednio - oskarżony oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta Co wolno odczytywać - protokoły wyjaśnień złożone poprzednio przez oskarżonego w tym samym charakterze ( również podejrzanego ) w tej lub innej sprawie

(…)

… - dane dotyczące osoby oskarżonego oraz wyniki wywiadu środowiskowego ( Art. 394 p. 1 )
Wyjątek: należy je odczytać na żądanie:
- oskarżonego lub
- obrońcy
b. fakultatywnie ( w całości lub w części )- inne protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu ( Art. 394 p. 2 )
Wyjątek: należy je odczytać na żądanie:
- którejkolwiek ze stron
5. pomoc prawna ( sądowa ) ( Art. 396 ) ( REKWIZYCJA )
Ratio legis…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz