Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie - strona 1 Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie - strona 2 Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Zarządzanie zapasami Zapasy w przedsiębiorstwie :
Prawidłowe
Bieżące
Sezonowe
Rezerwowe
Nieprawidłowe
Nadmierne
Zbędne
Zapasy w przedsiębiorstwie :
Materiały
Produkty, produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Zapasy prawidłowe: Bieżące - niezbędne do zapewnienia ciągłości produkcji oraz sprzedaży
Sezonowe - przekraczające potrzeby bieżące, gromadzone przed okresem wzmożonego zbytu w okresie podaży surowców
Rezerwowe (minimalne, bezpieczeństwa) - przeznaczone na pokrycie potrze produkcji lub sprzedaży w przypadku odchylenia od normalnie występującego cyklu dostaw lub produkcji
Zapasy nieprawidłowe: Nadmierne - przekraczające ekonomicznie uzasadnione potrzeby
Zbędne - nie mogą być w ogóle wykorzystane w przedsiębiorstwie (np. w przypadku zmiany profilu działalności) powinny być zlikwidowane lub sprzedane po obniżonych cenach.
Zapasy występujące w przedsiębiorstwie są zróżnicowane i obejmują: Materiały - materiały i surowce przeznaczone do produkcji podstawowej, półfabrykaty i półprodukty przeznaczone do dalszego przetwarzania, materiały pomocnicze, takie jak paliwa, części zamienne do maszyn i urządzeń, środków transportu oraz materiały pomocnicze do działalności administracyjnej, jak materiały biurowe
Półprodukty i produkty w toku - to produkty, które będą wykorzystane w procesie produkcyjnym, zgodnie z przyjętą technologią.
Produkty gotowe - obejmują produkty niepodlegające dalszemu przetworzeniu w przedsiębiorstwie, przeznaczone do sprzedaży przez usługi wykonane, na które nie wystawiono jeszcze faktury
Tow ary - to wyroby obce, nabyte przez przedsiębiorstwo do dalszej odsprzedaży
zaliczki na poczet dostaw - to środki zapłacone z góry dostawcom za wyroby lub usługi.
Powody utrzymanie zapasów surowców i materiałów: konieczność zapewnienia rytmiczności produkcji (szczególnie w branżach, które charakteryzują się sezonowy popytem)
korzyści skali produkcji - zapewniają bufor bezpieczeństwa pomiędzy zmianami popytu i podaży na produkty (inaczej firmy musiałyby ciągle dostosowywać linię produkcyjną do wymogów popytu)
korzyści skali dostaw - duże zapasy oznaczają zakupy dużych partii ( Np. upusty, mniejsze koszty transportu )
względy spekulacyjne - obawy co do wzrostu cen, zmiany stóp procentowych, kursów walut, inflacji
ograniczenie ryzyka związanego z niepewnością w dostawach i czasie dostaw - czasem nie znamy dokładnego terminu realizacji zamówienia, dlatego potrzebny nam zapas bezpieczeństwa
zabezpieczenie przed nagłymi zdarzeniami ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz