Zarządzanie zamianami w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zamianami w przedsiębiorstwie - strona 1 Zarządzanie zamianami w przedsiębiorstwie - strona 2 Zarządzanie zamianami w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład I Zarządzanie zamianami w przedsiębiorstwie Literatura: 1. Pietrzak M. Metody i techniki menadżerskie, wyd. SGGW, 2007 2. Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 3. Jarka S., Restrukturyzacja paostwowych przedsiębiorstw rolniczych, wyd. SGGW, Warszawa, 2004 4. Zarębska, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Dyfin, Warszawa 2002 Fakultatywne: 1. Harvard business review (HBR) 2. Przegląd organizacji 3. Marketing w praktyce !! (do pracy magisterskiej) Warunki zaliczenia (zaliczenie w połowie czerwca):  Kolokwium z całości materiału 80%  Aktywnośd na zajęciach 20% Sylabus: 1. Podejścia w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie - systemowe, behawioralne, kompleksowe 2. Modele zmian organizacyjnych i znaczenie dla przedsiębiorstwa 3. Typologia zmian organizacyjnych 4. Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie wdrażania zmian na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 5. … 6. Podstawa kierownictwa, liderów w procesie zmian na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 7. Natężenie i charakter zmian w procesach transformacji, reorganizacji oraz restrukturyzacji 8. Reengineering 9. Benchmarketing 10. Lean management - założenia i znaczenie w procesie zmian 11. Outsorcing- założenia i znaczenie w procesie zmian Tempora Murantura et nos mutamur In illis Czasy się zmieniają i my w nich się zmieniamy Zmiana:  w takiej postaci na pewno nie będzie pytania na zaliczeniu  Fakt, że coś staje się inne niż było przedtem  Zastępowanie czegoś czymś innym, zamiana, wymiana czegoś na coś, kogoś innego  Zmiana jest procesem, konstatacją różnicy pomiędzy jednym stanem a drugim, bez wskazywania na jej przyczyny, firmy, czy skutki Najważniejszym czynnikiem zmian jest czynnik ludzki. Zmiany powinny byd racjonalne, decyzje bardziej przemyślane i rozważne. Wszystkie organizacje się zmieniają. Nie zawsze jest to zmiana na lepsze (change for teh better). W niektórych przypadkach zmiany są na gorsze, co może się skooczyd organizacyjną śmiercią: organizacja przestaje istnied. Organizacyjna śmierd może byd także następstwem braku zmian. Istotną postacią zmian jest innowacja. Utrata płynności przedsiębiorstwa

(…)

…)
Organizacje przechodzą przez stosunkowo długie okresy stabilizacji przerywane przez krótkie
zaburzenia wywołane zasadniczymi zmianami, po których następują kolejne okresy stabilizacji.
Proces zmiany:
Proces zmiany organizacyjnej można opisad korzystając z koncepcji cyklu życia organizacji. Notabene
ta biologiczna analogia jest nieco myląca. Człowiek na przykład zostaje poczęty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz