Zarządzanie - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 5 - strona 1 Zarządzanie - wykład 5 - strona 2 Zarządzanie - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:


POWIĄZANIA MIĘDZY WARUNKAMI W POSTRZEGANYM OTOCZENIU, NIEPEWNOŚCIĄ A INFORMACJĄ
TEMPO ZMIAN
Niskie Wysokie
CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI
- Cykl życia organizacji jest to sekwencja etapów , przez które przechodzi większość organizacji w trakcie swego istnienia. Etapy te wykazują określone różnice zarówno pod względem ilościowym, jak też jakościowym. Są stymulowane przez różnego rodzaju siły wewnętrzne i zewnętrzne.
- Według R.W. Griffina wyróżnić można następujące, podstawowe etapy cyklu życia organizacji: narodziny, młodość, wiek średni, dojrzałość .
Narodziny - głównym celem organizacji jest przetrwanie i utrzymanie się na rynku. Realizowana strategia polega na nastawieniu się na szybkie wykorzystanie pojawiających się szans.
Młodość - nacechowana jest wzrostem i ekspansją wszystkich zasobów organizacji, elastycznością, adaptacyjnością, szybkością działania, a także innowacyjnością i kreatywnością. Prowadzi to do zwiększenia rozmiarów organizacji.
Wiek średni - następuje stabilizacja organizacji, jej rozmiary. Organizacja wypracowuje pozycję na rynku, czerpie korzyści z osiągniętego poziomu wzrostu.
Dojrzałość - okres stabilizacji który może przerodzić się w schyłek. Kryzys - kumulacja wielu zjawisk na rynku, zagrożenie pozycji konkurencyjnej na rynku oraz zdolności do generowania zysków. Przyczyny - zewnętrzne (spadek popytu), wewnętrzne (błędy w zarządzaniu).
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
Struktury proste Gdy dwie osoby angażują się we wspólne przedsięwzięcie, powstają między nimi interakcje. Ponieważ strukturę definiuje się za pomocą stosunków, to nawet organizacja najprostsza, dwuosobowa, ma swoją strukturę społeczną. Występują następujące możliwości;
1. Funkcje kierownicze i wykonawcze są trudne do rozróżnienia 2. Funkcje kierownicze i wykonawcze są rozróżnione Kierownik
Podwładny
Dla dwóch osób, a nawet organizacji trochę większej, trudno mówić o strukturze organizacyjnej. Możliwości zróżnicowania struktury są ograniczone. Z reguły nie występuje potrzeba formalizacji, decyzje mają często charakter partycypacyjny, praca opiera się na bezpośredniej i nieformalnej koordynacji. Przykład - gabinet dentystyczny z jednym lekarzem.


(…)

… charakter partycypacyjny, praca opiera się na bezpośredniej i nieformalnej koordynacji. Przykład - gabinet dentystyczny z jednym lekarzem.
Struktury liniowe
Struktury liniowe są jednymi z najstarszych, stosowanych w praktyce organizacyjnej. Sprzężenia funkcjonalne w tej strukturze pokrywają się ze sprzężeniami służbowymi, a każdy przełożony jest jednocześnie organem funkcjonalnym. W strukturze doskonale…
… odpowiedzialności kierowników funkcjonalnych, możliwość otrzymania przez wykonawców sprzecznych poleceń, trudności z koordynacją działań wykonawców i kierowników funkcyjnych.
STRUKTURA LINIOWA
Niektórzy autorzy uważają, że "klasyczna struktura liniowa nie jest w praktyce spotykana, kierownicy nie mogą sprawnie działać bez fachowej porady specjalistów"
Dlatego też kierownicy korzystają z usług bezpośrednio…
… im podlegających specjalistów, przy czym rady takie mogą być przekazywane w dół tylko przez kierowników.
STRUKTURY FUNKCJONALNE
Pojawienie się systemu zarządzania propagowanego przez F.W. Taylora, opartego na podziale pracy, zakładającego specjalizację funkcji kierowniczych, w dużej mierze było odpowiedzią na zmiany zachodzące w ówczesnych przedsiębiorstwach.
STRUKTURY FUNKCJONALNE - PIONY FUNKCJONALNE
Zarząd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz