Zarządzanie - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 4 - strona 1 Zarządzanie - wykład 4 - strona 2 Zarządzanie - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


CZTEROELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI WG H. LEAVITTA
Ludzie (L) - to członkowie organizacji wraz z ich wiedzą, kwalifikacjami, systemem wartości, motywacją do pracy etc. Jest to społeczny element organizacji. Cele (C) - drugi element społeczny organizacji . Rozumiane jako zbiór zamierzeń przewidzianych do realizacji w jakimś przedziale czasu. Z nich wywodzą się zadania cząstkowe przewidziane do realizacji na poszczególnych stanowiskach pracy.
Technologia (T) - zbiór wytycznych sprawnego działania i sposobów wytwarzania - stanowi techniczny element organizacji Struktura (S) - również techniczny element organizacji . Ściślej struktura organizacyjna, rozumiana jako zbiór regul porządkujących zachowania uczestników organizacji. Jest ona konsekwencją podziału pracy, uważanego wręcz za przyczynę organizacji.
Między poszczególnymi elementami organizacji występują wzajemne relacje. Powodują one, że zmiany zachodzące w którymkolwiek elemencie wymusza zmiany w pozostałych.
LUDZIE
Ludzie są najważniejszym elementem każdej organizacji, która bywa opisywany na poziomie jednostkowym, grupowym i kulturowym.
Jednostkowym - dot. osobowości ludzi tworzących społ. organizacyjną.
Grupowym - postania i funkcjonowania grup społ.
Kulturowym - ogólnego "klimatu społ."
Życie społ. toczy się na wszystkich poziomach, które warunkują się wzajemnie.
ODMIANY OSOBOWOŚCI
W literaturze najczęściej spotykanymi opisami odmian osobowości są:
O. biurokratyczna - charakteryzuje się wyuczoną nieudolnością, wysokim stopniem konformizmu, technicyzmem i formalizmem w działaniu, wysokim stopniem dyscypliny, podstawą dominacji wobec klientów i petentów, obroną własnych interesów przez dokumentowanie swoich działań i nieumiejętnością uczenia się na własnych błędach. Przykładem jest urzędnik .
O. autorytarna - cechuje się szczególnym połączeniem agresywnej dominacji i podległości wobec autorytetów.
O. gracza - osoba, która lubi zmiany i chce wpływać na nie; lubi też podejmować skalkulowane ryzyko. Przykład - makler giełdowy .
O. profesjonalisty - związek z organizacją polega na sprzedaży swojej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności.
O. przedsiębiorcy - jest człowiekiem z dużą potrzebą osiągnięć, który dąży do pracy na własny koszt i własny rachunek.
O. twórcza - ludzie o twórczej osobowości intereują się bardziej tym, czego nie ma, niż tym co jest. Postrzegają rzeczywistość przez pryzmat problemów.


(…)

… i ich wystrój, odzież/wygląd, przedmioty materialne, technologia.
Językowe - anegdoty, dowcipy, żargon, mity, legendy, historie.
Behawioralne - ceremoniały/rytuały, wzorce komunikacji, tradycja, obyczaje, nagrody/kary.
Normy i wartości - częściowo widoczne i uświadomione. Określają co jest ważne dla organizacji, na czym jej zależy. Wartości to społecznie uznane zasady. To w oparciu o nie określa…
… są tym, co członkowie danej kultury uznają za rzeczywistość (natura człowieka, relacje międzyludzkie, organizacja, otoczenia). To uznanie decyduje o tym, jak myślą i jak postrzegają. Założenia stanowią oczywistość, o której się nie dyskutuje.
KULTURA ORGANIZACYJNA WG. T.B. DEALA I A.A. KENNEDY'EGO
Istnieją następujące typy kultur organizacyjnych:
- wszystko albo nic - największą wartością jest sukces
- kultura chleba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz