Zarządzanie - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 2 - strona 1 Zarządzanie - wykład 2 - strona 2 Zarządzanie - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


OTOCZENIE OGÓLNE
- Otoczenie organizacji definiować można za pomocą rozróżniania elementów otoczenia ogólnego. Ważni uczestnicy sieci międzyorganizacyjnej nie są jedynymi, których istnienie jest istotne dla organizacji. W otoczeniu występują także inne elementy o charakterze ogólnym.
- W otoczeniu ogólnym wyróżnia się sektory o charakterze społecznym, kulturowym, prawnym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym i fizycznym.
SEKTOR SPOŁECZNY
Są to przede wszystkim elementy struktury klasowej społeczeństwa, względy demograficzne, wzroce mobilności, style życia i tradycyjne instytucje społeczne (system edukacji, handel, rozmaite zawody)
SEKTOR KULTUROWY
To obyczaje, tradycje i oczekiwania względem zchowań i wartości społeczeństwa, w którym funkcjonuje dana organizacja. Wskazują one, jakie produkty, usługi i normy postępowania społeczeństwo sobie ceni.
SEKTOR PRAWNY
To panujący porządek prawny, stopień szczegółowości norm prawnych, zwłaszcza regulacji dotyczących powstawania i funkcjonowania organizacji.
SEKTOR POLITYCZNY
To panujący system polityczny, sposób sprawowania władzy i stopień integracji czynnikiów politycznych w otoczeniu organizacji.
SEKTOR EKONOMICZNY
To ogólna kondycja systemu gospodarczego, w którym funkcjonuje organizacja. Składają się na niego rynki: pracy, finansowy, towarów i usług.
SEKTOR TECHNOLOGICZNY
To nie tylko wytwory techniki: maszyny, urządzenia, infrastuktura technologiczna (drogi, linie energetyczne, telekomunikacyjne itp.), lecz także wiedza techniczna i technologiczna, z której organizacja może korzystać.
SEKTOR FIZYCZNY
To zasoby naturalne, klimat, jakość gleby, system hydrologiczny, a także stopień zmian w przyrodzie wskutek działalności człowieka.
OTOCZENIE ORGANIZACJI - STAŁE I ZMIENNE
Coraz mniej organizacji ma do czynienia z otoczeniem stałym , coraz więcej natomiast musi działać w otoczeniu zmiennym , a na dodatek złożonym. Istotną cechą otoczenia jest niepewność - interakcja pomiędzy złożonością a tempem zmian składników otoczenia. Niepewność wynika z cech ludzi podejmujących decyzję.
CECHY OTOCZENIA ZMIENNEGO
- Rodzaj produktów i usług podlega częstym lub permanentnym zmianom


(…)

… otwarty). Wcześniej traktowano organizację, jako system zamknięty.
Drugi - koniec lat 70-tych i trwa do dzisiaj. W badaniach przyjęto, że otoczenie wpływa na organizację i poddano je analizie. Efektem tego okresu były trzy istotne teorie stosunków między organizacją i otoczeniem: teoria zależności od zasobów, ekologia populacji i teoria instytucjonalna.
TEORIA ZALEŻNOŚCI OD ZASOBÓW
- W teorii zależności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz