Zarządzanie ryzykiem-ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie ryzykiem-ściąga - strona 1

Fragment notatki:

1.Zakres projektu : a) To dokument określający jego granice b) Określa to co zostanie zrobione c) Określa to co nie zostanie wykonane 2. Struktura podziału pracy : a) To hierarchiczny opis działań i zadań, których wykonanie jest warunkiem ukończenia projektu zdefiniowanego w karcie projektu (statucie projektu ),   b )Jest narzędziem pozwalającym na dekompozycję pracy w projekcie d) dzieli działania na zadania a te na pakiety robocze.  3.Diagram sieci projektu : a) Obrazuje kolejność, w jakiej mogą być wykonane działania w projekcie c) Przedstawia zależność między działaniami 4 Ścieżka krytyczna : a )wytwarza drogę o najkrótszym czasie realizacji projektu b) to działania z zerowym zapasem czasu d) Oznaczam że harmonogram terminów najwcześniejszych pokrywa się z terminami najpóźniejszymi. 5. Technika Earned Value : a) polega na kontroli realizacji projektu poprzez porównywanie zrealizowanego do danej chwili zakresu pracy, terminów ich realizacji i rzeczywiście poniesionych kosztów z przyjętym w planie bazowym harmonogramem i budżetem projektu d) Należy do kategorii metod zarządzania przez pomiar wydajności 6. Wskaźnik EAC : b Jest to poprawiona estymacja kosztu z początku projektu  c ) To koszt końcowy,  7. Do tradycyjnych podejść zarządzania projektami ze względu na kryterium przebiegu projektu należą : a) PMI,  b) Prince2,  8. Do fazy analizy matrycy logicznej należą: a) Analiza interesariuszy   b) Analiza celów  c) Analiza problemu,  9.Pojęcie projektu definiujemy jako :a) Środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym b) tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej usługi c) organizację powołaną na określony czas, w celu wytworzenia unikatowych i wcześniej zdefiniowanych wyników lub rezultatów w ustalonym czasie, przy wykorzystaniu uprzednio określonych zasobów  10. Karta projektu zawiera : a) tło, cele, zakres projektu d) ograniczenia i wstępną ocenę ryzyku  11. Etap definiowania projektu składa się z : b) Określenia celów i rezultatów projektu,   c )Wstępnego określenia zakresu projektu 12. Trójkąt ograniczeń projektu składa się z następujących elementów: (i jakość wyniku) a) Czas ,   b) Budżet,  c) Koszt,  d) Zakres. 
Projekty nie są : M) na czas nieokreślony 2.Pułapka nadziei N) to sytuacja, w której jeden z członków zespołu projektowego ma opóźnienia w stosunku do harmonogramu i i ukrywa ten fakt, licząc… E) to syt, w której spóźniony członek zespolu ma nadzieje,ze uda mu się ukryć bieżące niedociągnięcia 3.Struktura podziału pracy jest narzędziem : N) procesu myślowego A) projektowania architektury M) planowania E) raportowanie o stanie projektu 4. Podejscie do tworzenia struktury podziału pracy są następujące ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz