Zarządzanie przez cele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przez cele - strona 1 Zarządzanie przez cele - strona 2 Zarządzanie przez cele - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE NA PRZYKŁADZIE URZĘDU PRACY PLAN PRACY Charakterystyka i zalety zarządzania przez cele Metoda Kierownicy Duch organizacji Decyzje Wnioski Zarządzanie przez cele programami rynków pr acy Spojrzenie całościowe i równowaga między celami Planowanie celów i zadań dl urzędów pracy Karta Celów Cele programów rynku pracy 1. GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I ZALETY ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE a) METODA Organem odpowiedzialnym za funkcjonowanie każdej organizacji działającej zarówno w sferze biznesu jak i innych dziedzinach ludzkiej aktywności jest zarząd, czyli kierownictwo. Zgodnie z nauką zarządzania, kierownictwo spełnia cztery podstawowe funkcje, którymi są:
Planowanie,
Organizowanie,
Przewodzenie,
Kontrola.
Jednym z głównych zadań kierowników jest zatem planowanie działań członków organizacji i wykorzystania jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. Planowanie jest podstawowym procesem określania celów i sposobów ich realizacji. Składa się ono z następujących etapów:
Etap I - ustalenie celu lub zbioru celów,
Etap II - określenie istniejącej sytuacji,
Etap III - ustalenie, co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów,
Etap IV - opracowanie planu lub zbioru działań prowadzących do osiągnięcia
celów.
Kierownicy opracowując plany wyznaczające cele i kierunki działania organizacji, muszą ustalić:
CO trzeba zrobić,
KIEDY i JAK należy to zrobić,
KTO to ma zrobić.
Planowanie jest procesem analitycznym i decyzyjnym, kończącym się z chwilą opracowania konkretnego planu. Jego wdrożenie następuje przez szczegółowe działanie zmierzające do wykonania określonych celów.
Kierownicy opracowujący plany, lecz nie angażujący się w działanie marnują czas. Pomysły, którym nie towarzyszą konkretne sposoby ich wykorzystania, nie mają bowiem żadnych praktycznych skutków. Dlatego też proces analityczny kończący się diagnozą musi prowadzić do podejmowania decyzji, czyli opracowania i wyboru sposobu działania dla rozwiązywania określonego problemu. Działania te powinny charakteryzować się sprawnością (działaniem we właściwy sposób) i skutecznością (czynieniem właściwych rzeczy).


(…)

…. Z niego rodzi się motywacja do pracy, odwołująca się do ludzkich rezerw poświęcenia i wysiłku; od niego zależy, czy człowiek da z siebie wszystko, co w nim najlepsze, czy też będzie robił wszystko, byle tylko zbyć. Warunkiem wytworzenia właściwego ducha w zarządzaniu jest moralność. Wysokie morale organizacji wymaga stworzenia pełnych szans dla indywidualnej doskonałości. Dla dobra ducha w organizacji…
…,
Samodzielności w realizacji celów.
Programy ZPC mino wymogu znacznych nakładów czasu i energii zyskały powszechną akceptację, gdyż w ich wyniku wzrasta efektywność i poprawia się morale organizacji.
2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE PROGRAMAMI RYNKÓW PRACY
Schemat ogólny sposobu zarządzania urzędami pracy przedstawia poniższy rysunek.
MISJA CREDO
ŚRODOWISKO Widać na nim wyraźnie, iż urząd działa w środowisku społecznym…
… - to jest klientowi będącemu pasywnym partnerem transakcji. Usługi te są w istocie świadczone po to by: Zwiększyć szansę bezrobotnego na zaspokojenie potrzeb pracodawcy (i w tym samym zatrudnienie go) poprzez szkolenie, prace interwencyjne, poradnictwo zawodowe;
Stworzyć możliwość samozatrudnienia poprzez pożyczkę;
Dać zatrudnienie tymczasowe poprzez roboty publiczne.
3. SPOJRZENIE CAŁOŚCIOWE I RÓWNOWAGA…
…, w tym dla absolwentów 80.
Pośrednicy pracy przeprowadzą 1800 wizyt u pracodawców oraz pozyskają 600 ofert pracy nie subsydiowanej w wyniku tych wizyt.
Realizacja 70% ofert pracy w czasie nie dłuższym niż 5 dni i nie więcej niż 1% ofert pracy niezrealizowanych w czasie dłuższym niż 30 dni.
W RAMACH PROGRAMÓW RYNKU PRACY FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY
Urząd pracy zapewni objęciem programami subsydiowanej pracy ogółem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz