Zarządzanie jako forma kierowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jako forma kierowania - strona 1 Zarządzanie jako forma kierowania - strona 2 Zarządzanie jako forma kierowania - strona 3

Fragment notatki:


Zarzdzanie jako forma kierowania Sterowanie STEROWANIE - najbardziej uniwersalne pojcie - …wszelkie celowe oddziaywanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu zachodzcego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej chwil, które uwaa si za podane.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STEROWANIA:
Zachowanie celowe obiektu sterujcego (gdy obiekt sterujcy obdarzony jest wiadomoci to sterowanie bdzie miao charakter dziaania, w razie sterowania zautomatyzowanego obiekt sterujcy bdzie jedynie zachowywa si mimo celowoci jego funkcjonowania.)
Koordynowanie dziaa przez obiekt sterujcy tak by osign cele sterowania
CELE STEROWANIA:
Zmieni stan obecny na taki, który bardziej odpowiada sterujcemu
Zachowa dotychczasowy podany stan ukadu
RODZAJE SYSTEMÓW STEROWANIA:
Sterowanie w przyrodzie nieoywionej
Sterowanie w systemach biologicznych
Sterowanie w systemach spoecznych
Kierowanie ludmi KIEROWANIE - proces dobrowolnego lub wymuszonego ograniczania swobody dziaa ludzi, realizowanym dla osignicia powodzenia dziaania zbiorowego. Istot tego jest koordynacja zbiorowych wysików na podanym poziomie
KOORDYNACJA DZIAA ZESPOOWYCH
Okrelenie misji lub celu do jakiego zespó bdzie dy
Uruchomienie systemu kierowania, który zapewni zgranie czasu, miejsca, sposobu, iloci i jakoci dziaa czstkowych na poziomie niezbdnym do osignicia celu
ZAKRES NIEZBDNEJ KOORDYNACJI WYKONYWANEJ PRZEZ KIEROWNIKA ZALEY OD:
Charakteru procesu dziaania zespoowego - …?????…
Poziomu i struktury motywacji - podnoszenie lub obnianie poziomu motywacji w zakresie dziaa indywidualnych i zespoowych
Poziomu i struktury kwalifikacji - dowiadczony i wykwalifikowany zespó potrzebuje mniejszej koordynacji
Zarzdzanie, rzdzenie, administrowanie - jako odmiany kierowania ZARZDZAJCY - jest kierownikiem o szczególnym zakresie uprawnie i odpowiedzialnoci. Jego zachowania koordynujce odnosz si nie tylko do zachowa ludzi, lecz take do „zachowa” organizacji rozumianej jako twór zoony z ludzi i technicznych rodków dziaania.
ZARZDZANIE CHARAKTERYZUJE SI:
Prawem zarzdzajcego do (wspó)decydowania o misji i celach organizacji dziaania zespoowego
Prawem zarzdzajcego do (wspó)decydowania o kierunkach i sposobach wykorzystania zasobów organizacji dziaania zespoowego (materialnych, finansowych, ludzkich)
Tworzeniem materialnych, finansowych, kadrowych i organizacyjnych warunków realizacji misji, celów i zada
RÓWNOWAGA W STOSUNKACH Z OTOCZENIEM - prowadzenie korzystnej wymiany wiadcze i zasile. Pozwala to zachowa organizacji jej odrbno w otoczeniu i integralno oraz zdolno do trwania.
RÓWNOWAGA WEWNTRZNA - doprowadzenie do harmonijnego wspódziaania elementów skadowych organizacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz