Kierowanie i kierownicy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie i kierownicy- opracowanie - strona 1 Kierowanie i kierownicy- opracowanie - strona 2 Kierowanie i kierownicy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kierowanie i kierownicy.
Kierowanie - to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania dziaalnoci czonkw organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobw dla osignicia ustalonych celw.
planowanie - kierownicy z gry obmylaj cele i dziaanie oparte na metodzie, nie przeczuciu
organizowanie - kierownicy koordynuj ludzkie i materialne zasoby organizacji
przewodzenie - w jaki sposb kierownicy kieruj podwadnymi
kontrolowanie - zapewnianie takich warunkw, by organizacja zmierzaa do swych celw
Korzyci z istnienia organizacji:
Osiganie celw - przezwyciajc granice moliwoci jednostki umoliwiaj osiganie celw dla niej niewykonalnych.
Rozszerzanie i przechowywanie wiedzy, przekazywanie jej nastpnym pokoleniom.
Zapewnienie ludziom dogodnych warunkw do ycia i samorealizacji.
Zadania kierownika:
Praca z ludmi i przez ludzi - z kadym, kto moe si przyczyni do osignicia celw organizacji.
Zapewnienie dobrej komunikacji w organizacji - kontakty z innymi kierownikami.
Dopilnowanie, by zadania byy skutecznie wykonywane - ponoszenie odpowiedzialnoci, podejmowanie ryzyka.
Doprowadzanie do rwnowagi midzy konkurencyjnymi celami, ustalanie priorytetw, przydzielanie odpowiednich zada czonkom organizacji.
Zdolno ujmowania problemw analitycznie (szczegowo) i syntetycznie (w caoci, abstrakcyjnie).
agodzenie napi, likwidacja nieporozumie, rozstrzyganie sporw - umiejtnoci rozjemcze.
Nawizywanie stosunkw, stosowanie perswazji i kompromisw dla osignicia celw organizacji - umiejtnoci polityczne.
Reprezentowanie organizacji - funkcje dyplomatyczne i symboliczne.
Podejmowanie trudnych decyzji.
Peter Drucker - kierownik powinien by skuteczny i sprawny:
skuteczno kierownika - robienie waciwych rzeczy
sprawno kierownika - robienie rzeczy we waciwy sposb
Peters i Waterman - osiem cech doskonaych firm:
Skonno do dziaania.
Trzymanie si blisko klienta.
Autonomia i przedsibiorczo - rozbicie koncernu na filie.
Wydajno dziki ludziom, wiadomo integracji z firm.
Motywacja przez wartoci, zwizanie kierownikw z celami firmy.
Trzymanie si przez firm swojej specjalnoci.
Prosta struktura, nieliczny sztab: niewiele szczebli zarzdzania, niewielu ludzi na wyszych szczeblach.
Jednoczesna dyscyplina i swoboda.
Szczeble zarzdzania:
Kierownicy pierwszej linii - nadzoruj jedynie wykonawcw (np. brygadzista).
Kierownicy redniego szczebla - rwnowa wymagania przeoonych z moliwociami podwadnych (np. kierownicy zakadu).
Kierownicy najwyszego szczebla

(…)

…; dwa podejcia do opracowania strategii przedsibiorstwa:
Podejcie oparte na wartociach - kierunek dziaania wyznaczaj pogldy i przekonania czonkw organizacji, czsto istnieje „firmowy sposb” dziaania (np. Hewlett-Packard).
Podejcie oparte na portfelu przedsibiorstwa - analityczne i racjonalne, kieruje si moliwociami rynku, znajduje si pod kontrol naczelnego kierownictwa (np. Texas Instruments). Macierz Boston Consulting Group opiera si na dynamice rynku i udziau w nim firmy:
dynamika niska, udzia wysoki - jednostka jako „dojna krowa”
dynamika niska, udzia niski - jednostka jako „piesek” (mieszane wpywy)
dynamika wysoka, udzia wysoki - jednostka jako „gwiazda”
dynamika wysoka, udzia niski - znak zapytania (due ujemne wpywy).
Sformalizowany sposb planowania strategicznego:
Formuowanie celw - analiza i zrozumienie…
… na ludzi i na to, co skania ich do pracy. Zaoenia teorii X oraz Y Douglas'a McGregor'a:
Teoria X
czowiek nie lubi pracowa i unika pracy
aby ludzie robili co do nich naley w organizacji trzeba ich zmusza, kontrolowa, kara
czowiek jest leniwy, woli by nim kierowano, unika odpowiedzialnoci, ma niewielkie ambicje.
Teoria Y
wysiek fizyczny i umysowy w pracy jest rwnie naturalny jak w zabawie
ludzie si sami…
… informacji o wynikach
zachcanie do uczestnictwa, oddanie podwadnym czci uprawnie kierowniczych.
Prawdopodobiestwo powodzenia ZPC zaley od postawy zachowania podwadnych i zaoe kierownikw dotyczcych podwadnych. Jeeli w obu przypadkach mamy do czynienia z teori X istnieje wysokie prawdopodobiestwo niepowodzenia, jeeli wystpuje kombinacja teorii X i Y powodzenie zaley od tego kto si zmieni (kierownicy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz