Zarachowanie - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarachowanie - omówienie zagadnienia - strona 1 Zarachowanie - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Zarachowanie (E) !!! Nie myl z potrąceniem.
Schemat ogólny instytucji (dwie sytuacje typowe). I kilka długów między tymi samymi podmiotami.
II jeden dług rozbudowany strukturalnie.
Zarachowanie - na poczet jakiego długu należy zarachować spełnione świadczenie przez dłużnika (a?, b?, c?).
Zarachowanie - jeżeli dłużnik spełni świadczenie, to na poczet jakiego elementu tego samego długu należy zarachować to samo świadczenie.
Jest to tzw. zarachowanie pełne, zarachowanie zewnętrzne.
Jest to tzw. zarachowanie strukturalne, zarachowanie wewnętrzne.
Przesłanki skutecznego zarachowania. Dotyczą obu sytuacji:
Istnieje kilka długów (I) lub jeden dług o rozbudowanej strukturze (II).
Między tymi samymi stronami.
Długi są jednorodzajowe (pieniężne lub inne) - dające się zarachować.
Dłużnik spełnia świadczenie w wysokości nie odpowiadającej wszystkim długom (I) lub całości zadłużenia (II).
Prawny charakter zarachowania (uprawnienie kształtujące). Zarachowanie, podobnie jak potrącenie należy do uprawnień kształtujących jednej ze stron stosunku obligacyjnego. Wykorzystywane są w bankowych umowach kredytowych. Możliwość kształtowania sytuacji prawnej partnera (i mojej zarazem) jednostronnym oświadczeniem woli [np. też odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy]. Może być odwołane tylko za zgodą kontrahenta.
Reguły zarachowywania (451)!!! Aspekt podmiotowy (kto dokona zarachowania). Aspekt przedmiotowy (na poczet jakiego długu będzie zarachowane świadczenie). 1. wybór dłużnika.
2. wybór wierzyciela.
3. wybór ustawodawcy 451 § 2 Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. Jest to przepis dyspozytywny, strony mogą zmienić kolejność wyboru.
Art. 451 § 3
Zarachowanie wszerz:
a. Jeżeli jest kilka długów to zaliczenie następuje na poczet długu najdalej wymagalnego (najstarszego).
Zarachowanie w głąb:
b. Jeden dług  najpierw na odsetki, a potem na kapitał.
Skutki prawne zarachowania. Dwie grupy skutków:
Gaśnie dług, na poczet którego nastąpiło zarachowanie, gasną odsetki.
Gasną te zabezpieczenia, które są związane z danym długiem (np. poręczenie dotyczące długu a).
Strony mają interes prawny w tym, aby nastąpiła sekwencja zarachowań, bo dług długowi nie jest równy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz