Założenia i dyrektywy wykładni prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia i dyrektywy wykładni prawa-opracowanie - strona 1 Założenia i dyrektywy wykładni prawa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw założenia i dyrektywy wykładni prawa. Wykładnia prawa to interpretacja prawa, polega na ustaleniu właściwego znaczenia norm zawartych w przepisach prawa. Wykładania prawa to sam wynik procesu ustalania znaczenia norm.
Rozróżniamy wykładnię ze wzgl. na podmiot:
autentyczną- dokonywaną przez ten sam organ, który daną normę ustanowił, oraz legalną - dokonywaną przez specjalnie uprawniony organ państwa;
sadową- dokonywana przez sądy w procesie stosowania prawa; poza sądem wykładni dokonują także inne organy państwowe w ich praktycznej działalności;
naukową ( doktrynalna) - dokonywaną przez prawoznawstwo; obecnie waga wykładni naukowej wiąże się z autorytetem podmiotu interpretującego mocą przekonującą użytych argumentów.
Rozróżniamy wykładnię ze wzgl. na stosowana metodę:
językowa -polega na ustaleniu znaczenia normy na podstawie kontekstu językowego, tj. na podstawie znaczenia wyrazów i zdań przyjętych powszechnie w języku potocznym oraz znaczeń uznanych i utrwalonych w języku prawnym.. Należy mieć na uwadze charakterystyczne cechy słownictwa i zwrotów prawnych, gdyż rodzą one istotne skutki w zakresie powinności procesowych.
logiczna - opiera się na zasadach logiki formalnej. W jej ramach stosuje się symptomatyczne dla wykładni norm prawnych rozumowania: argumentum a contrario (np. .tylko sad może stosować tymczasowe aresztowanie, a zatem nie tego uprawnienia prokurator czy policja), argumentum a maiori ad minus ( np. Jeżeli oskarżony ma prawo odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania, to ma także prawo udzielić na pytanie jedynie odpowiedzi częściowej),
argumentum a minii ad maius ( np. jeżeli określone w art. 438 skutki rodzi obraza przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia, to tym bardziej te skutki rodzi taka obraza przepisów, która miała wpływ na orzeczenie),
argumentacja z celu na środki (np. jeżeli na podstawie art. 375 §1 wolno wydalić oskarżonego z sali sadowej, to wolno również użyć siły, gdyby oskarżony nie chciał dobrowolnie opuścić sali).
systemowa - polega na ustalaniu znaczenia normy prawnej ze wzgl. na jej miejsce w systemie prawa i związki z nim. Wykładnia ta sięga do zasad systemu prawa, dokonywana jest na tle gałęzi prawa, a nawet całego systemu prawa, do którego dany akt praw należy, oraz z uwzględnieniem problematyki ewentualnych sprzeczności w systemie prawa.
historyczna - polega na wyciąganiu wniosków z genezy i ewolucji normy prawnej. Mają tu zastosowanie m.in. badania motywów, publikowanych zazwyczaj jako uzasadnienia projektów ustaw.
celowościowa - (teleologiczna) zmierza do ustalenia znaczenia normy droga wyjaśnienia celu ustawy, głównie ze wzgl. na stosunki polityczne, społeczne i ekonomiczne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz