Zaliczenie z szacowania modeli sprowadzalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaliczenie z szacowania modeli sprowadzalnych - strona 1

Fragment notatki:

Szacowanie modeli sprowadzalnych do liniowych metodą MNK  za pomocą programu Microfit    Zadanie 1  Liczba  abonentów  telefonii  komórkowej  oraz  wskaźnik  przeciętnych  miesięcznych  wynagrodzeń  realnych brutto w latach 1995-2004 w Polsce kształtowały się następująco:    Rok  Liczba abonentów telefonii komórkowej  (w tysiącach)  Wskaźnik przeciętnych mies.  wynagrodzeń realnych brutto (1992=100)  1995  75  104,2  1996  217  109,9  1997  812  116,4  1998  1944  120,3  1999  3956  126,0  2000  6748  127,2  2001  9605  130,4  2002  13898  131,3  2003  17401  135,7  2004  23096  136,6  A.  Oszacować parametry strukturalne funkcji wykładniczej  0 1  t t x t y e       .  B.  Zapisać model uwzględniając błędy szacunku.  C.  Zinterpretować otrzymane wyniki.    Zadanie 2  Mając dane zamieszczone w tabeli:  Rok  Produkcja sprzedana w  przemyśle, ceny stałe,  1990=100  Nakłady inwestycyjne w  przemyśle, ceny stałe,  1990=100  Wartość środków trwałych  w przemyśle, ceny stałe,  1990  1995  123,7  133,4  107,0  1996  134,0  160,1  113,5  1997  149,4  182,2  117,6  1998  154,7  202,6  121,4  1999  160,3  193,1  125,8  2000  171,0  170,1  130,0  2001  171,5  163,0  133,1  2002  173,9  150,0  136,4  2003  188,3  159,5  139,1    Oszacować i zinterpretować parametry strukturalne modelu potęgowego, zakładając, że produkcja  sprzedana w przemyśle uzależniona jest od nakładów inwestycyjnych i wartości środków trwałych.    Zadanie 3  Szeregi czasowe, opisujące kształtowanie się wydatków budżetu państwa Polsce (w mln zł), wpływów  z eksportu towarów (w mln USD) oraz podatków pośrednich (w mln zł) znajdują się w bazie o nazwie  BAZA-BUDŻET.fit  na  stronie  internetowej  prowadzącego  zajęcia.  Oszacuj  parametry  strukturalne  modelu wydatków w postaci:  a)  liniowej,  b)  potęgowej,  c)  wykładniczej.  Oceń wstępnie, który z modeli najlepiej opisuje analizowane zjawisko.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz