Zakres stosowania ustawy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres stosowania ustawy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zakres stosowania ustawy
9Zakres podmiotowy ustawy obejmuje:
1) przedsiębiorców,
2) podmioty niebędące przedsiębiorcami, na mocy szczególnej regulacji ustawy, oraz
3) tzw. upadłość konsumencką, czyli upadłość osób fizycznych niezwiązaną z prowadzeniem przez dłużnika działalności gospodarczej lub zawodowej.
Artykuł 1 p.u.n. wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Podmiotami są: osoba uprawniona, czyli wierzyciel, a zobowiązanym niewypłacalny dłużnik, będący przedsiębiorcą, a także inne jednostki określone w ustawie. Przykładem może być osoba fizyczna, która była przedsiębiorcą (art. 8 p.u.n.). Przedmiotem ustawy jest zaś świadczenie pieniężne. Z dniem ogłoszenia upadłości zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się na zobowiązania pieniężne.
Zgodnie z art. 5 p.u.n.: „Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”.
9Zgodnie z treścią art. 6 p.u.n. nie można ogłosić upadłości: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne oraz uczelni.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz