Zakres kognicji sądów administracyjnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4697
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres kognicji sądów administracyjnych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zakres kognicji sądów administracyjnych
Granice właściwości sądów administracyjnych zostały określone wprost w Konstytucji, sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje także orzekanie o legalności uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej, co nie ogranicza tego, że sprawy wynikające z działalności administracji publicznej nie mogą być obejmowane właściwością sądów powszechnych, można powiedzieć, że wyodrębnienie w Konstytucji sądów administracyjnych z NSA na czele jako odrębnego pionu sądownictwa, obok sądów powszechnych z Sądem Najwyższym na czele, ma swoje uzasadnienie właśnie w tym, że uwzględniona jest specyfika sądownictwa administracyjnego, która polega na tym, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej,  zadanie sądu administracyjnego polega na dokonaniu oceny (kontroli) tej działalności, oznacza to, że sąd administracyjny na skutek zaskarżenia działania (zaniechania) organu nie przejmuje sprawy administracyjnej jako takiej do końcowego jej załatwienia, lecz ma jedynie skontrolować (ocenić) działanie tego organu, zakresem orzekania sądów administracyjnych są zatem objęte: 
a. rozstrzygnięcia administracyjne w sprawach indywidualnych,  b. uchwały organów samorządu terytorialnego i akty normatywne terenowych organów administracji rządowej,  c. akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego,  d. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej  e. oraz inne sprawy wynikające z działalności administracji publicznej poddane właściwości sądów administracyjnych 
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz