Zakaz konkurencji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakaz konkurencji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

16.Zakaz konkurencji Obowiązek ten powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy wynika z powinności pracownika dbałości o dobro pracodawcy(art. 100 §2 pkt 3). Źródłem obowiązku jest umowa o zakazie konkurencji zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, niezależnie od umowy o pracę ( choć zakaz ten może stanowić klauzulę w umowie o pracę). Umowa powinna być zawarta dobrowolnie, na piśmie pod rygorem nieważności, zarówno na czas trwania stosunku pracy jak i po rozwiązaniu. Na zawarcie tej umowy pracownik musi wyrazić zgodę, w przypadku odmowy może to stanowić podstawę zwolnienia za wypowiedzeniem.
Umowa o zakazie konkurencji na czas trwania stosunku pracy może być zawarta na czas co najwyżej do końca ostatniego dnia obowiązywania umowy o pracę i z każdym pracownikiem, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. W przypadku naruszenia zakazu przez pracownika pracodawca może domagać się odszkodowania od pracownika lub rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Umowa nie jest powiązana ze świadczeniem pieniężnym, choć pracodawca może przewidzieć taką rekompensatę.
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może być zawarta na dowolny okres przyjęty przez strony. Dotyczy tylko pracownika mającego dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Zawsze wiąże się z odszkodowaniem na rzecz pracownika powyżej 25 % wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy. W przypadku naruszenia zakazu, pracodawca który poniósł szkodę może domagać się od pracownika odszkodowania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz