Zakaz konkurencji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakaz konkurencji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ZAKAZ KONKURENCJI -może mieć źródło ustawowe lub kontraktowe -może być wprowadzony tylko na podstawie umowy -może obejmować czas trwania stosunku pracy, jak również okres po jego ustaniu -ustanowiony w celu ochrony interesów pracodawcy zakaz konkurencji - pracownik w zakresie określonym w odrębnej umowie nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Chodzi o wyeliminowanie działalności podstawowej, ubocznej, a nawet planowanej przez pracodawcę. Zakaz dotyczy działalności prowadzonej przez pracownika we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, jeżeli działalność ta mieści się w przedmiocie działalności pracodawcy, przy czym bez znaczenia jest fakt, czy działalność ta ma charakter zarobkowy, czy prowadzona jest bezpłatnie. Działalność uznaje się za konkurencyjną względem pracodawcy, także wtedy, gdy świadczenia adresowane są do tego samego kręgu odbiorców. Zdaniem niektórych wymóg umownego ustalenia zakazu konkurencji jest przejawem wolności pracy, ponieważ gdyby nie było wymogu zawierania stosownej umowy, to pracownikowi można by zawsze postawić zarzut naruszenia obowiązku dbałości o dobro pracodawcy. 2 TEZY NA TEMAT ZAKAZU KONKURENCJI: -umowa cywilnoprawna, a uprzedni stosunek pracy jest przesłanką jej ważności -inni przyjmują, że jest to klauzula autonomiczna uzupełniająca treść stosunku pracy -sytuacja między prawem pracy a prawem cywilnym, umowa ta nie może modyfikować stosunku pracy -musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności SKUTKI NARUSZENIA KLAUZULI KONKURENCYJNEJ: -stanowi przesłankę uzasadniającą wypowiedzenie -może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia -naruszenie klauzuli konkurencyjnej jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACY: ograniczenie do pracowników mających dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę zawarcie takiej umowy musi być uzasadnione interesem podmiotu zatrudniającego szczególnie ważnymi informacjami są te objęte tajemnicą przedsiębiorstwa jak i te, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę mimo nieobjęcia ich tajemnicą zabezpiecza interes pracodawcy i wprowadza uciążliwości po stracie pracownika uwarunkowany jest w dużym stopniu postawą pracownika Umowa o zakazie konkurencji musi: → być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem → wskazać okres obowiązywania zakazu konkurencji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz