Zagrożenie karą

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenie karą - strona 1

Fragment notatki:

ZAGROŻENIE KARĄ  Typizacja przestępstw Typizacja to formułowanie ustawowych typów przestępstw, które musza być opisane. W wyniku typizacji uzyskujemy ogólne schematy zachowania zabronionego.  Ustawowy schemat zachowania, któremu odpowiadają konkretne przypadki.  Subsumcja czyli podciąganie, dopasowywanie zachowania pod ustawowy obraz typu przestępstwa. Dokonujemy kwalifikację prawną czynu z typem przestępstwa. Opis typu przestępstw odbywa się przez dopasowanie cech charakterystycznych dla danego typu (znamiona przestępstwa).  W polskim k.k. nie ma nazw typów przestępstw, są tylko artykuły. Nazwy typów są z języka prawniczego a nie z ustawowego.  Dzięki typizacji ustala się pole dla penalizacji, ustala się granice działań prawa karnego.  Funkcja gwarancyjna typizacji - nie ma odpowiedzialności karnej poza typami przestępstw. Ze względu na ich ciężar społeczny i przewidziane kary art. 7 KK dzieli przestępstwa na:  Zbrodnie -są to czyny zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat lub karą surowszą (art. 7 § 2 KK), zbrodnią jest morderstwo (art. 148 § 2 KK), rozbój z użyciem broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu (art. 280 § 2 KK), fałszowanie pieniędzy (art. 310 § 1 KK)  Występki - są czyny zagrożone karą (ustawa ma tu na myśli górną granicę zagrożenia) przekraczającą 1 miesiąc pozbawienia wolności, 1 miesiąc ograniczenia wolności lub grzywny powyżej 30 stawek dziennych (art. 7 § 3 KK)  Wykroczenia - czyny, przy których górne zagrożenie karą nie przekracza granic o których mowa wyżej. Wykroczenia są czynami karalnymi, ale nie są przestępstwami. Zbrodnie można popełnić umyślnie, występki także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz