zagospodarowanie placu budowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagospodarowanie placu budowy - strona 1 zagospodarowanie placu budowy - strona 2 zagospodarowanie placu budowy - strona 3

Fragment notatki:

pdf. Notatka zawiera elementarne obliczenia z zakresu ekonomiki i organizacji budownictwa. Dowiemy się z niej jak obliczyć zagospodarowanie placu budowy w wodę (w tym przekroje rur wodociągowych i moc pompy pompującej wodę), energię elektryczną, jak określić powierzchnie zaplecza socjalnego oraz powierzchnię składowania oraz sposób wyznaczania dróg dojazdowych do placu budowy.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY.2.1 Obliczenie zapotrzebowania budowy na wodę.
Rozpatrywana budowa domku jednorodzinnego jest zalicza do małej budowy biorąc pod uwagę zapotrzebowanie w wodę. Mała budowa o stosunkowo małym zapotrzebowaniu w wodę  spełnia nierówność:q +q <qpqpp
gdzie:
qp: zapotrzebowanie budowy w wodę w celach produkcyjnych [dm3/s]qq: zapotrzebowanie budowy w wodę w celach gospodarczo-bytowych [dm3/s]qpp: zapotrzebowanie budowy w wodę w celach przeciwpożarowych  [dm3/s]
ogólne zużycie wody Q w  dm3/s określa:  Q=qpp2.1.1 Wielkość zapotrzebowania na wodę do celów produkcyjnych oblicza się ze wzoru:
1.2∗k∗Σ Rq =bud
[dm3/s]p
8∗3600
gdzie:
k: współczynnik nierównomierności zużycia wodyΣRbud: suma zapotrzebowania na wodę dla poszczególnych rodzajów procesów1.2: współczynnik zwiększający
Rodzaj zużycia
Ilość [szt]
Jedn. zużycie wody 
Zapotrzebowanie [l]
[l/jed]
Pompa do betonu
1
110
110
Wibratory
2
110
220
Koparka z silnikiem spalinowym
1
110
110
Zgarniarka z silnikiem 
1
110
110
spalinowym
Σ: 
550   [l]
Rodzaj zużycia
Ilość m3
Jedn. zużycie wody 
Zapotrzebowanie [l]
[l/jed]
Przygotowanie mieszanki 
29.63
200
5926
betonowej
Polewanie ułożonego betonu 
29.63
100
2963
podczas pielęgnacji
Σ: 
8889   [l]
1.2∗(1.5∗8889+2∗550)q =
=0.600 [dm3/s]p
8∗36002.1.2  Wielkość zapotrzebowania na wodę do celów gospodarczo-bytowych oblicza się ze wzoru:qbudmieszgosp= qgosp+ qgosp
[dm3/s]
gdzie:qbyt :gosp
wyraża zużycie wody na placu budowy [dm3/s]qmiesz:gosp
wyraża zużycie wody w hotelach i osiedlach robotniczych [dm3/s]
10Nqbyt
+Σ p '
=2.7∗(
)gosp
[dm3/s]
8∗3600
25N 'qmiesz
+Σ p '
=2.0∗(
)gosp
[dm3/s]
24∗3600
2.7 oraz 2.0 : współczynnik nierównomierności zużycia
N: liczba pracowników budowy: przyjęto 14 pracownikówN' : liczba mieszkańców hotelu lub osiedlaΣp : suma zużycia wody na cele sanitarno-bytowe
Jednost. zużycia 
Zużycie wody 
Rodzaj zużycia
Jednostka
wody [l/jedn.]
[l]
Umywalnia
1 robotnik
8
112
Natryski
1 robotnik
27
378
Σ:
       490  [l]
10qbyt
∗12+490
=2.7∗(
)=0.060gosp
[dm3/s]
8∗3600qmieszgosp =0
całkowite zapotrzebowanie w wodę do celów gospodarczo-bytowych:q
=0.060+0=0.060gosp
[dm3/s]2.1.3  Wielkość zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych:
Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych  q pp należy uzgadniać z miejscowymi władzami straży pożarnych. Można przyjmować orientacyjne wielkości: dla placów budowy o powierzchni do 30 ha: 10 dm3/sq +q <qpqpp
0.600+0.060=0.660<10 [dm3/s] 

(…)

… zostaną
ponownie wykorzystane do zasypania fundamentów. Osobne stanowisko należy stworzyć dla
materiałów których nie będziemy poddawać recyclingowi tj. niewykorzystane fragmenty stali
zbrojeniowej, wełny mineralnej, pozostałości po nadwyżce betonu, worki z cementem, uszkodzone
pustaki ścienne, stopowe i dachówki.
Na składowanie ziemi z wykopów oraz humusu przyjęto stanowisko o wymiarach 5,50 x 7,50 m…
…, zaworach, itp. α=1.05−1.10
l: długość odcinka rury o jednakowej średnicy [m]
dm3
K: współczynnik zużycia wody: dla d=80 mm przyjęto K=456
s
0.008 2∗120
Δ H =1.10∗Σ ∗
=1.85∗10−5 [m]
456
0.7355∗0.008∗(3.5+1.85∗10−5)∗1.5
P=
=5.70∗10−4 [kW]
75∗0.85∗0.85
Potrzebna moc silnika pompy wynosi
P=5.70∗10−4 kW
2.2 Obliczenie zapotrzebowania budowy w energię elektryczną:
Do ustalenia potrzebnej mocy pozornej sieci…
…,
sztukach lub tonach.
* Powierzchnię brutto składowiska oblicza się ze wzoru
F b=F n∗k
gdzie:
k – współczynnik wykorzystania powierzchni składowiska.
* Piasek:
50
F n=
=33.3[m 2 ]
1.5
2
F b=33.3∗1.2=40[m ]
* Pustak ścienny Max:
1230
2
F n=
=3.85[m ]
320
F b=3.85∗1.3=4.99 [ m2 ]
* Pustaki stropowe Teriva:
600
F n=
=6.0 [m2]
100
2
F b=6.0∗1.25=7.50 [ m ]
* Stal zbrojeniowa:
21000
2
F n=
=8.75 [m ]
2400
F b…

* powierzchnia netto: 18 m2
- umywalnie robotnicze:
* wskaźnik powierzchni: 1.00 m2/1 pracownika
* liczba robotników: 12
* zawiera:
- 2 x kabina WC
- 2 x prysznic
- 2 x pisuar
- 1 x umywalka ceramiczna
- 1 x rynna umywalkowa z 4 komorami
- 1 x bojler
* powierzchnia netto: 12 m2

punkt opatrunkowy:
* ogólna liczba pracowników: 14
* wskaźnik powierzchni: 0.55 m2/1 pracownika
* powierzchnia netto: 7.5 m2
* liczba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz