Zagadnienia wstępne- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia wstępne- wykład - strona 1

Fragment notatki:

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Wykład 1, 03.02.2009
Finanse przedsiębiorstw - to zjawisko ekonomiczne wyrażone w pieniądzu, które z jednej strony służą gromadzeniu, a z drugiej strony wydatkowaniu środków pieniężnych na cele przedsiębiorstwa. Musza się kierować gospodarnością i dążyć do max.zysku.
Cel: - maksymalizacja wartości rynkowej;
- maksymalizacja dochodów właścicieli;
- maksymalizacja zysku następuje przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej. Utrata płynności prowadzi do utraty wiarygodności i w konsekwencji do upadłości przedsiębiorstwa. Występują podmiotu, takie jak: NBP, jednostki budżetowe, które nie realizują tego celu - spełniają one cel społeczny nie rynkowy. Celem przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu jest maksymalizacja dochodu właścicieli przy ustalonym ryzyku, natomiast w krótkim okresie czasu celem jest utrzymanie płynności finansowej. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - polega na podejmowaniu decyzji w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków pieniężnych w celu maksymalizacji dochodów właścicieli.
Każda decyzja w przedsiębiorstwie obarczona jest ryzykiem. Rozróżniamy :
ryzyko operacyjne, tzw. ryzyko samoistne, związane z ryzykiem; nie da się przed nim w 100% zabezpieczyć; rodzi się wraz z rozpoczęciem działalności przedsiębiorstwa.
ryzyko finansowe - powstaje z woli i decyzji właścicieli, zarządzających. Jeżeli w firmie nie ma kapitału obcego to nie ma też ryzyka finansowego. Ponosząc to ryzyko podmiot ma określone działania:
- Motyw(sytuacja 1) - za mały kapitał własny w firmie
- motyw (sytuacja 2) - odwrotna sytuacja, mamy pieniądze, ale wolimy wprowadzić kapitał obcy ( jest on tu preferowanym źródłem finansowania; dywersyfikacja ryzyka - - ponieważ rozkładamy go na dwa podmioty!)
Kapitał obcy jest tańszy niż kapitał własny, odsetki wchodzą w koszt uzyskania przychodu.
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz