zagadnienia na kolokwia z systemów ekspertowych-laboratorium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia na kolokwia z systemów ekspertowych-laboratorium - strona 1 zagadnienia na kolokwia z systemów ekspertowych-laboratorium - strona 2 zagadnienia na kolokwia z systemów ekspertowych-laboratorium - strona 3

Fragment notatki:

w jednym są same zagadnienia a w dwóch pozostałych niektóre pojęcia oraz struktura hybrydowego języka reprezentacji wiedzy Sphinx. Notatka wyjaśnia takie pojęcia jak: wiedza, system ekspertowy, cechy systemu ekspertowego wyróżniające go od innych systemów, fakty, metody uczenia się sieci, wykorzystanie sieci neuronowej, model matematyczny neuronu.

1.WIEDZA jest źródłem wszelkich działań ludzi inteligentnych. Występują w niej takie elementy jak: fakty, zależności między tymi faktami oraz strategia rozwiązywani problemów.
2.System ekspertowy jest programem komputerowym do rozw specjalistycznych problemów wymaga- jących profesjonalnej ekspertyzy, wspomaga podejmowanie decyzji, w skład SE wchodzą: baza wiedzy, system wnioskujący. 3.Wymienić i krótko opisać cechy systemu ekspertowego, które wyróżniają go od innych systemów
Cechy SE: zdolność zadawania pytań użytkownikowi, zdolność rozumowania wykorzystująca przetwarzanie symboli, umiejętność wyjaśnienia na żądanie użytkownika drogi rozumowania systemu, umiejętność uzasadniani konkluzji, umiejętność modyfikowania sposobu działania, zdolność wnioskowania nawet w przypadku, gdy inform otrzymana od użytkownika jest nieprecyzyjna,niepewna bądź niekompletna, łatwość modyfikowania wiedzy zawartej w systemie oraz komunikowanie z użytkownikiem w jęz. Zbliżonym do naturalnego. Wyznaczniki technologii SE odróżniające je od innych programów.
Jawna reprezentacja wiedzy i oddzielenie jej od procedur sterowania, zdolność wyjaśniania użytkownikowi znalezionych przez system rozwiązań problemów oraz innych aspektów jego działania, przetwarzanie wiedzy w SE wykorzystuje głównie przetwarzanie symboli, w mniejszym zaś stopniu obliczenia numeryczne.
4.Przykłady trójki OAW: Trójka OAW (atrybut obowiązkowo) jest strukturą reprezentacji wiedzy o następującej składni:
Atrybut(obiekt) operator tu relacji liczba lub atrybut (obiekt) = łańcuch znakowy lub atrybut (obiekt) = zmienna.
5. Reguły wykorzystywane przez systemy ekspertowe do reprezentowania wiedzy Regułę można zapisać w następujący sposób:
a) reguła prosta
if przesłanka Then konkluzja
b) reguła złożona
If warunek_1 i/lub
warunek_2 i/lub ......warunek_n
Then konkluzja.
6. Przykład reguły złożonej:
Typ klienta=”A”if Internet=”tak”& rodzaj TV=”telewizja N”,
Pakiet=”MINI”if cena= ”do 30 zł miesiecznie”& kanał dla dzieci=”tak”& kanał EDUKACJA=”tak” &/lub kanał ROZRYWKA =”tak”.
8. Fakty to stwierdzenia, które są prawdziwe w pewnej rzeczywistości. Podstawowym elementem faktów jest trójka AOW. Blok opisu faktów zapisanych w postaci trójek Obiekt - Atrybut - Wartość. Podczas ładowania BW fakty umieszczane są na początku(przed regułami).W procesie wnioskowania fakty pobierane są do uzgodnienia w kolejno- ści zgodnej z ich pozycja w BW.
facts
miesięczny_obrót_mld (firma_X)=14.5;
ocena_zabezp_kredyt (firma_X)=”bardzo dobra”; not rodzaj_zabezp=”papiery wartosciowe”; rodzaj_zabezp=”krajowe depozyty gotówk.”;
end;
9.Analogia „mózg-ssn”- Sztuczne sieci neuronowe starają się naśladować prawdziwe neurony i połączenia między nimi, przez co przejmują wiele cech mózgu. Jedną z najważniejszych jest możliwość nauki i adaptacji swoich połączeń do bieżących potrzeb. Sieć neuronowa to bardzo uproszczony ale i bogaty model rzeczywistego biologicznego systemu nerwowego. Składa się z dużej liczby elementów przetwarzających informacje - sztucznych neuronów.


(…)

…:
query "Podaj wagę w kilogramach:" unit "kg" ; end;
Faseta val
określa zbiór dopuszczalnych wartości danego atrybutu. Wartości mogą być liczbami rzeczywistymi (typ floaf) lub łańcuchami znakowymi. Do określenia dozwolonych lub niedozwolonych wartości służą następujące deklaracje związane z fasetą val: oneof, someof, rangę, except.
Faseta val oneof
val oneof {wartość l,...,wartość n}
deklaruje dozwolony…
… specjalistycznych, o charakterze jakościowym, w których dużą rolę odgrywa doświadczenie, które trudno jest opisać algorytmami,
wiedza ekspercka jest często dobrem rzadkim i często kosztownym, a SE zwiększają dostępność ekspertyzy,
Dlaczego warto stosować SE?
SE mają zdolność wyjaśniania własnych konkluzji,
systemy tablicowe mogą mieć kompetencje o zakresie szerszym od pojedynczego eksperta,
SE dają szansę…
… zorientowane problemowo, które zaprojektowano do rozwiązywania specyficznych problemów, zwłaszcza numerycznych (Fortran, Pascal),
języki inżynierii wiedzy - wykorzystują dane w postaci symbolicznej, powstały na potrzeby sztucznej inteligencji, w tym SE (LISP i PROLOG),
narzędzia tworzenia systemów - języki szkieletowe i języki ogólnego przeznaczenia
..narzędzia pomocnicze - wspomagają programowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz