Zagadnienia na europejskie procesy integracyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na europejskie procesy integracyjne - omówienie  - strona 1 Zagadnienia na europejskie procesy integracyjne - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Dr Justyna Miecznikowska
Zagadnienia do kolokwium z europejskich procesów integracyjnych
W czym tkwiła słabość projektów i praktycznych działań integracyjnych w Europie od średniowiecza do czasów współczesnych? (podaj przykłady)
Przedstaw główne założenia koncepcji Paneuropy Coudenhouv'a-Kalergiego
Przedstaw głowne polskie koncepcje integracji europejskiej zgłaszane na przestrzeni wieków.
Jakie były przesłanki powodzenia integracji europejskiej po II wojnie światowej?
Jakie było znaczenie Deklaracji Schumana dla procesów integracyjnych w Europie?
Jakie rzeczywiste znaczenie miał Plan Marshalla dla realizacji planów integracyjnych? Podaj argumenty zwolenników znaczącej roli tego planu jak i ich oponentów
Porównaj ze sobą funkcjonalizm i neofunkcjonalizm- obie teorie integracji (wskaż podobieństwa i różnice?)
Jakie znasz nurty występujące w federalizmie - jaką drogą miałaby powstać zjednoczona Europa? Jakie były przyczyny upadku Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Obronnej?
Przedstaw motywację poszczególnych państw europejskich do starań o powołanie EWO i EWP.
Przedstaw wizję Europy gen. Ch. de Gaulle' i porównaj ją z wizją Europy A.Spinelle'go.
Porównaj główne założenia Raportu Altiero Spinellego z Raportem przedstawionym przez lorda Carringtona
Czy błędem było odrzucenie planu Foucheta?
Przedstaw kulisy sporu który toczył się w latach 60-tych między W.Hallsteinem a gen. Ch. de Gaulle'm.
Jaka była koncepcja zjednoczonej Europy L. Erharda i czy miała szansę na realizację?
Jakie były przyczyny i etapy kryzysu europejskiego w latach 60-tych?
Jakie były główne spory miedzy państwami członkoskimi towarzyszące pracom nad Traktatem o Unii Europejskiej?
Jakie dostrzegasz przyczyny przyspieszenia procesu integracji na przełomie lat 80-tych i 90-tych?
Jaka była i jest brytyjska polityka europejska?
Jakie etapy można wyróżnić we francuskiej polityce europejskiej od II wojny światowej po czasy współczesne?
Jak oceniasz znaczenie czynnika niemieckiego jako jednego z istotnych powodów integracji europejskiej po II wojnie światowej? Oceń znaczenie kolejnych rozszerzeń WE/UE (wyzwania i korzyści, a także zagrożenie).
Jak wygląda proces starania się państwa kandydackiego o członkostwo w UE? Jakie kryteria musi spełnić kandydat?
Jakie były przyczyny fiaska Traktatu Konstytucyjnego i jakie są tego konsekwencje dla procesu integracji europejskiej?
Jak wyglądał proces prac nad Traktatem Konstytucyjnym?

(…)

… główne zalożenia Karty Praw Podstawowych.
Jakie argumenty wskazują przeciwnicy a jakie zwolennicy rozszerzenia Unii Europejskiej o Turcję
Czy Traktat Lizboński oznacza przyjęcie w dalszej integracji kierunku federalistycznego?
Jak wyglądał proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego w państwach czlonkowskich UE?

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz