Procesy Integracyjne w Europie- Skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy Integracyjne w Europie- Skrypt - strona 1 Procesy Integracyjne w Europie- Skrypt - strona 2 Procesy Integracyjne w Europie- Skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Procesy Integracyjne w Europie- Skrypt
1.W czym tkwiła słabość projektów i praktycznych działań integracyjnych w Europie od średniowiecza do czasów współczesnych (przykłady)?
Religa chrześcijańska jako wspólny element, obecny we wszystkich państwach i księstwach europejskich ze swoją własną niezależna od władców hierarchią,
- wspólne tradycje, język łaciński i takie same style architektoniczne
- zjednoczona walka przeciw niewiernym czyli islamowi
- św Augustyn wysunął utopie że świat powinien się zjednoczyć pod wodzą papieża: państwa władców się rozpadają, a państwa Boże są wieczne.
Koncepcje tą próbował wcielić w życie Karol Wielki- wszędzie wprowadzał jednakowe szkolnictwo, łacinie jako język, monety itd.
- wyprawy krzyżowe jednoczyły całe rycerstwo- miały one być jedynym w dziejach wojskiem w pełni europejskim.
- koncepcja Ottona III - Europa pod zwierzchnictwem cesarza niemieckiego
- uniwersytety kształcące międzynarodową młodzież
Koncepcja federacji Dantego- pod wadzą Niemiec
Hanza jako konfederacja miast i kupców
Wady: zawsze przy użyciu siły i próbie narzucenia swojego zwierzchnictwa jako tego lepszego i silniejszego. Nikt nie chciał współrządzić- każdy chciał rządzić samemu.
2. Przedstaw główne założenia koncepcji Paneuropy Coudenhouv'a-Kalergiego
Unia Paneuropejska- założona w 1924 przez Hrabiego Richarda Coudenhove-Kalergiego
Idea ta nawiązywała do koncepcji Stanów Zjednoczonych Europy
Eksponował on zewnętrzne zagrożenie dla Europy ze strony wielkich mocarstw światowych, jedynym ratunkiem miało być zjednoczenie kontynentu
Centrala tego ruchu mieściła się w Wiedniu
1923- manifest Pan-Europa wydany w 1923
1924- wydanie pierwszego numeru czasopisma pod tym samym tytułem
Programowym dokumentem tego ruchu stały się publikacje „Pan-Europy”
Swoje idee Kalergii wywodził z tradycji rzymskiego uniwersalizmu, ponadnarodowych doświadczeń narodu żydowskiego oraz dorobku idei humanistycznych
Kalergii proponował: Zespolenie działań ogółu państw Europejskich z wykluczeniem Wielkiej Brytanii i ZSRR
Dążył do utworzenia z Europy ośrodka zdolnego do przeciwstawienia się innym ośrodkom wpływów: USA, Wielkiej Brytanii, Związkowi Sowieckiemu i dalekowschodniej Azji
Za podstawowy czynnik jednoczenia uznał rozwój współpracy francusko-niemieckiej
Eksponował europejską wspólnotę kulturową i potrzebę likwidacji barier granicznych
Zmierzał do stworzenia Europy zespolonej przez kulturę i wspólną świadomość społeczności ogólnoeuropejskiej , w której narody cieszyłyby się autonomią wewnętrzną


(…)

… w zakresie Karty Praw Podstawowych, czy ustawodawstwa socjalnego.
Pewne modyfikacje w polityce europejskiej Zjednoczonego Królestwa zaszły po zmianie szefa rządu. Tony Blair został zastąpiony przez Gordona Browna. Te zmiany zostały odrazu dostrzeżone w postawie wobec Traktatu Lizbońskiego. Premier Brown zdecydował się poprzeć projekt traktatu za cenę obrony priorytetów brytyjskich. Wynegocjowano m. in. out-put w zakresie stosowania Karty Praw Podstawowych w stosunku do brytyjskiego ustawodawstwa socjalnego, czy swobody decyzyjnej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Partia Pracy była zwolennikiem rozszerzenia struktur UE na Wschód.
stosunek rządów laburzystowskich do wspólnotowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Premier Blair wysunął propozycję wyposażenia Unii Europejskiej w Siły Szybkiego Reagowania…
… Praw Podstawowych.
Karta Praw Podstawowych- zbiór fundamentalnych zasad prawnych UE, uchwalony i podpisany podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady oraz Komisji, powtórnie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 r. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez Traktat
… organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do Państw Członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii
Wyjaśniony zostaje zakres i wykładnia praw i zasad
A także poziom ochrony i zakaz nadużycia praw
A teraz wracając do zagadnienia z sylabusa…. Główne założenia Karty Praw Podstawowych to:
Karta skupia się przede wszystkim na ochronie praw człowieka i obywatela, stara…
… Labour starała się odgrywać rolę konstruktywnego uczestnika procesów europejskich, czego manifestacją była szybka ratyfikacja Europejskiej Karty Społecznej (EKS), czy wstępna zgoda Tony'ego Blaira na przystąpienie Zjednoczonego Królestwa do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Partia Pracy miała zdystansowane podejście do UGW. Partia Pracy liczyła, że Wspólnoty Europejskie będą wzorować się niejako…
…% uprawnionych do głosowania. Prezydent Chirac przyznał publicznie, że przegrał to referendum. Według zwolenników konstytucji opowiedzenie się przez Francuzów przeciw traktatowi spowoduje osłabienie roli tego kraju w zjednoczonej Europie. Twierdzili oni, że nie ma żadnego Planu B. Rozwój Europy zostanie zawieszony, a przez najbliższe 10 lat obowiązywać będzie traktat nicejski. Przeciwnicy konstytucji twierdzący…
… traktat miałby ulec rewizji, która polegałaby na ujednolicenia polityki zagranicznej i wzmocnieniu roli Wspólnot w ramach Unii. O ewentualnym poszerzeniu decydowałaby jednomyślna decyzja państw członkowskich. Jednak kraje Beneluksu obawiały się, że de Gaulle będzie chciał przeforsować poprawki uderzające w pozycję NATO( jeszcze mocniej niż obawiano się tego skutku w związku z pierwszym planem Foucheta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz