Zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - strona 1 Zagadnienia na egzamin - strona 2 Zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


1/4. Mapa jest to określony MATEMATYCZNIE uogólniony obraz/model powierzchni Ziemi na PŁASZCZYŹNIE, przedstawiający umownymi ZNAKAMI rozmieszczenie, stan i powiązania różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych, dobranych i scharakteryzowanych odpowiednio do PRZEZNACZENIA danej mapy.
2/3. Trzy główne cechy mapy („G3”): GEOMETRIA, GRAFIKA, GENERALIZACJA.
3/3. Skala mapy jest to relacja liczbowa określająca stopień zmniejszenia ODLEGŁOŚCI przedstawionych na MAPIE do rzeczywistej ich wielkości w TERENIE.
4/4. Wyraz liczbowy skali zmniejszenia: odległości d/D=1/M
powierzchni p/P=1/M 2 5/3. Siatka południków i równoleżników na kuli nazywana jest siatką GEOGRAFICZNĄ (jej wiernym modelem jest GLOBUS), a jej obraz na płaszczyźnie mapy to siatka KARTOGRAFICZNA.
6/3. Nie istnieją odwzorowania, które wiernie przenosiłyby powierzchnię kuli na płaszczyznę mapy bez deformacji. Dlatego powstają zniekształcenia POWIERZCHNI, ODLEGŁOŚCI I KĄTÓW.
7/2. Jedynym modelem Ziemi bez zniekształceń jest GLOBUS.
8/5. Czynniki wpływające na dobór odwzorowania:
- kształt mapowanego obszaru: odwzorowania walcowe stosuje się dla obszarów rozciągających się RÓWNOLEŻNIKOWO lub wzdłuż RÓWNIKA; odwzorowania stożkowe - rozciągających się PROMIENIŚCIE (poza równikiem); azymutalne - na niezbyt wydłużonych, przypominających kształtem KOŁO? lub kwadrat. Zjawiska strefowe prezentuje się w odwzorowaniach prostych...................................podkreślających strefowość. 9/4. Skale map:
- wielkoskalowych - POWYŻEJ 1 : 100 000
- mapy średnioskalowe - od 1 : 100 000 do 1 : 1 000 000
- mapy małoskalowe - PONIŻEJ 1 : 1 000 000
10/8. Mapy topograficzne są to wielkoskalowe mapy OGÓLNOGEOGRAFICZNE, których założony stopień SZCZEGÓŁOWOŚCI i dokładności jest równoznaczny z dokładnością graficzną. Dają one NAJPEŁNIEJSZY obraz powierzchni Ziemi, przedstawiony w jednolitej konwencji umownych ZNAKÓW i szczegółowych OPISÓW. Powstają na podstawie pomiarów GEODEZYJNYCH, ZDJĘĆ LOTNICZYCH i obrazów SATELITARNYCH oraz fotointerpretacji.
11/4. Odwzorowania polskich map topograficznych: QUASI-STEREOGRAFICZNE, GAUSSA-KRUGERA,.................................
12/4. Osiami układu współrzędnych topograficznych są: X-POŁUDNIK ŚRODKOWY, Y-RÓWNIK.
13/2. Współrzędne topograficzne podaje się w METRACH.
14/8. Podaj skalę i układ współrzędnych map o następujących godłach i nazwach:
- Parczew Pas 22 Słup 26
- Wałcz 342.12
- N-34-140-A-d-2
- Krappitz 4513


(…)

…. Poziomice to LINIE na mapie łączące PUNKTY o tej samej wartości. Różnicę ............................dwóch sąsiednich poziomic nazywamy stopniem ..............................
16/6. Rodzaje danych geograficznych:
- jakościowe - cechy/atrybuty NIEMIERZALNE zjawisk geograficznych
- ilościowe - cechy/atrybuty MIERZALNE zjawisk geograficznych. BEZWZGLĘDNE inaczej absolutne wyrażone są w naturalnych jednostkach…
…. Metoda chorochromatyczna jest rozwinięciem metody ZASIĘGÓW i jednocześnie jej modyfikacją. Rozwinięcie polega na tym, że jest wyróżniony nie tylko określony obszar, ale CAŁA powierzchnia mapy jest podzielona na mniejsze obszary, różne pod względem JAKOŚCIOWYM?, tworzące swego rodzaju mozaikę. W przeciwieństwie do metody ZASIĘGÓW nie ma tu w zasadzie obszarów „WSPÓLNYCH” - jest stosowana zasada rozłączności. 24/16. Podaj metodę kartograficzną najbardziej optymalną do prezentacji poniższych danych geograficznych:
- plony pszenicy w q/1ha - ................................................
- występowanie pustyń na świecie - .................................................
- rozkład średniej temperatury w lipcu - .....................................................
- zbiory pszenicy wg powiatów w t…
…, POCHAŁANIANA LUB ILUMINOWANA?
33/4. Wielkość odbijanej energii zależy od: RODZAJU OBIEKTU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH?
34/4. Efektem zastosowania filtrów górnoprzepustowych są obrazy WYOSTRZONE?, a efektem zastosowania filtrów dolnoprzepustowych są obrazy WYGŁADZONE?
35/4. Jakiego rodzaju zobrazowania satelitarne znajdują zastosowanie w monitorowaniu prądów morskich? TERMICZNE (W PODCZERWIENI…
… dla całościowego obrazu zjawiska. W związku z tym ich wielkość musi zostać odpowiednio powiększona w celu zachowania ich widoczności na mapie.
29/6. Rodzaje promieniowania elektromagnetycznego stosowane w teledetekcji według wzrastającej długości fali elektromagnetycznej: ULTRAFIOLET, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ZIELONE, BLISKA PODCZERWIEŃ, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE NIEBIESKIE, PODCZERWIEŃ TERMALNA, PROMIENIOWANIE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz