Zagadanienia na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadanienia na egzamin - strona 1 Zagadanienia na egzamin - strona 2 Zagadanienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Poszewiecki. Notatka składa się z 5 stron.
Do narzędzi polityki podażowej ekonomiści zaliczają: obniżenie podatków
obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne
wzrost zakupów rządowych w relacji do PKB (keyness) Odp. A i B poprawne Dopuszczalny poziom wahań złotego wobec walut obcych ustalony przez bank centralny w Polsce: nie obowiązuje wynosi ± 5%
wynosi ± 10%
wynosi ± 15%
Polityka budżetowa jest bardziej efektywna (powoduje większą zmianę dochodu, gdy zakładamy stałość cen): gdy krzywa IS jest pionowa, a krzywa LM jest płaska gdy popyt na pieniądz nie zależy od stopy procentowej
gdy krzywa LM jest pionowa, a IS płaska
odp. B i C są prawdziwe
Dochody z inwestycji portfelowych i bezpośrednich występują w bilansie płatniczym: na rachunku kapitałowym na rachunku finansowym na transferach bieżących
żadna z powyższych
Monetaryści są zdania, że nominalna podaż pieniądza powinna: być stała w czasie rosnąć w tempie równym przyrostowi produktu potencjalnego (np. 3%, 4% rocznie) spadać, co przyspieszy rozwój gospodarczy
rosnąć bez określonej reguły
Bardziej stroma krzywa LM wynika z : większej wrażliwości inwestycji na zmianę stopy procentowej
mniejszej wrażliwości inwestycji na zmianę stopy procentowej
większej krańcowej skłonności do konsumpcji żadne w powyższych W modelu klasycznym: A) popyt tworzy swoją podaż (keyness) B) pieniądz jest neutralny C) odp. A i B są poprawne
D) ceny są sztywne (keyness)
Według klasyków długookresowym skutkiem zwiększenia wydatków państwowych jest: A) wzrost nominalnej podaży pieniądza
B) spadek nominalnej podaży pieniądza
C) wzrost płac realnych
D) odp. B i C są poprawne
E) odp. A i C są poprawne F) brak poprawnej odp. Według ekonomistów klasycznych: ceny i płace dostosowują się bardzo wolno, długo nie przywracając równowagi
gospodarka może być w punkcie równowagi z dala od produkcji potencjalnej przez długi okres czasu spadek/wzrost cen może przyczynić się do osiągnięcia równowagi makroekonomicznej odp. A i B są poprawne
(…)
W modelu keynesowskim wielkość produkcji: zależy od wielkości zagregowanego popytu zależy od poziomu cen
zależy od nominalnej podaży pieniądza
brak popranej odp.
Deficyt budżetowy wyznaczany przy założeniu, że gospodarka osiągnęła stan pełnego zatrudnienia to definicja:

(…)

… (czynników wytwórczych - ziemia, praca, kapitał)
wzrostu ogólnego poziomu cen
spadku ogólnego poziomu cen
Polityka monetarna jest bardziej efektywna (wywołuje większą zmianę dochodu, gdy zakładamy stałość cen):
w przypadku pułapki płynności
gdy popyt na pieniądz nie zależy od stopy procentowej
gdy krzywa IS jest stroma, a krzywa LM pozioma
podczas recesji
W modelu klasycznym skutkami ekspansywnej polityki
…. Ponad to przeszkody w swobodnych ruchach płac i mobilności pracowników przyczyniają się do trwałego bezrobocia, przeszkody te to: ustawodawstwo o płacy minimalnej, umowy związkowe. Podsumowując, długookresowa stopa bezrobocia jest wynikiem wzajemnego oddziaływania podaży i popytu na pracę na rynku pracy.
8) Co to jest rewaluacja i w jakim systemie występuje?
Wzrost oficjalnej ceny waluty krajowej w stosunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz